Hyviä käytänteitä

05.05.2018 18:37
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nykyisellä kuvantamisen toimialueella on otettu käyttöön röntgenhoitajaopiskelijoiden ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjausprosessikuvaukset keväällä 2018. Prosessikuvaukset on laadittu kuvantamismenetelmäkohtaisesti eri osastojen välisenä yhteistyönä. Lähtökohtana on ollut tarve yhtenäistää ja tehdä näkyväksi kuvantamisen toimialueen eri osastoilla toteutuvaa opiskelijaohjausta.    Ohjausprosessit on laadittu sairaanhoitopiirin käytäntöjen...
01.11.2017 12:48
Tyks Tules toimialueen hoitotyön asiantuntijat ja Turun amk:n KIRPE-tiimin jäsenet järjestivät 3. lukukauden sairaanhoidon opiskelijoille ortopedisen potilaan hoitotyö koulutusiltapäivän 1.11.2017.  Aiheina tärkeitä kirurgisen hoitotyön teemoja, kuten: Leikkaukseen valmistautuminen ja leikkauskelpoisuuden arviointi Leikkauksen jälkeinen kivunhoito Kirurgisen haavan hoito Sauvakävely ohjaus Iltapäivä oli mahtava tilaisuus työelämän ja korkeakoulun opetuksen tiedon ja osaamisen...
13.10.2017 16:10
Naistenklinikan esittelyvideot opiskelijoille Naistenklinikan opiskelijavastaavat ottivat vastaan ylihoitajansa Marjo Kauppilan haasteen ja suunnittelivat ja ideoivat osastonsa esittelyvideot tuleville terveysalan opiskelijoilleen.  Aluksi kaikille iski pieni paniikki, miten ihmeessä osaamme suunnitella videon ja kuka siinä esiintyy (lue: kenen siinä täytyy esiintyä?) Pidimme alusta alkaen mielessämme, että videot tehdään opiskelijoita varten ja tarkoituksena on luoda heille mukava...
14.11.2016 15:39
Turun AMK:n Salon Campuksen sairaanhoitajaopiskelijat ryhmästä PSHSS15C tutustuivat kirurgisen hoitotyön tutoriaalin ennakkotehtävänä Tyks Tules-toimialueen tuottamiin selkäpotilaan hoito ja fysioterapia videoihin. Tämän jälkeen opiskelijat laativat Tyks Tules-toimialueen, Kirurgisen sairaalan sairaanhoitaja Johanna Handolinille ja fysioterapeutti Suvi Mäntyniemelle kysymyksiä liittyen selkäpotilaiden hoitotyöhön ja kuntoutukseen. Varsinainen tutoriaali toteutettiin siten, että Salon...
14.11.2016 14:09
Kirjoituksen aluksi kerron hieman päivien ohjelmasta ja sen jälkeen nostan esille yhden yhteisestä aiheesta, jossa käsittelimme motivaatiota ja sen merkitystä ohjaamisessa.   Lastenklinikan opiskelijavastaavat 19.9.2016 Lastenklinikan koulutuspäivään kuului mm. yleistä informaatiota ajankohtaisista kliinisen hoitotyön opettajan kuulumisista ja lasten hoitotyön syventävän vaiheen opiskelijoiden simulaatio-opetuksen seurantaa. Opiskelijavastaavat pohtivat yhdessä päivän aikana myös...
18.08.2016 14:54
Opiskelijaohjaajille tarkoitettu sähköinen käsikirja on julkaistu VSSHP:n Moodle-oppismisalustalla. Käsikirjan tarkoituksena on antaa tietoa ja työvälineitä opiskelijaohjaukseen. Sen avulla yhtenäistetään opiskelijoiden ohjauskäytänteitä VSSHP:ssä. Käsikirjan sisältö perustuu kansallisiin suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan tietoon opiskelijaohjauksesta. Kirjaudu VSSHP:n Moodleen täältä
03.06.2016 09:12
Turun ammatti-instituutin virtuaalisairaala on kaikille avoin oppimisympäristö. Virtuaalisairaalan materiaaleja saa kuka tahansa tutkia ja ladata halunsa mukaan. Oppimispelejäkin pääsee pelaamaan kuka tahansa, kunhan luo tunnukset.   Virtuaalisairaalasta löydät mm. kaikki ajantasaiset näyttölomakkeet sähköisessä muodossa. Sieltä ne voi halutessaan avata tai tallentaa tai halutessaan vaikka tulostaa. Virtuaalisairaalassa on oma oman siipi työpaikkaohjaajille. Löydät sen, kun menet...
31.05.2016 16:08
Tyksin keskola järjesti simulaatioviikon, jonka tavoitteena oli kohentaa lasten ja nuorten klinikan lääkäreiden ja sairaanhoitajien välinetuntemusta. Koulutus tapahtui non-stop periaatteella. Asiantuntijoina kouluttamassa olivat lasten ja nuorten klinikan erikoislääkäri Hanna Soukka sekä sairaanhoitajat Sirpa Toivonen ja Elina Nieminen. Simulaatioviikko oli erittäin onnistunut kokonaisuus. Lue lisää täältä : Keskolan simulaatioviikko  
24.05.2016 13:37
TAITO 2016 oli kansallinen konferenssi, jossa syvennyttiin terveysalan oppimisen ja opettamisen ajankohtaisiin innovaatioihin. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille erityisesti terveysalan pedagogiikasta sekä opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kouluttajille, tutkijoille ja muille alan ammattilaisille. Päivät tarjosivat paljon kiinnostavaa tietoa simulaatioista, virtuaalioppimisympäristöistä, opettamisesta ja oppimisen uusista muodoista.   TUTUSTU...
23.05.2016 17:47
Videovälitteiset opetustilanteet Opetustilanteet toteutettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) kolmella eri poliklinikalla (sisätauti-, neurologian- ja sydänpoliklinikka) tapahtuvissa potilasohjaustilanteessa. Ohjaustilanteet välitettiin Turun AMK:n ja Yrkeshögskola Novian terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoille. Kokemukset olivat positiivisia ja toimintaa meinataan syksyllä 2016 jatkaa. Tutustu videovälitteiseen ohjaukseen opetuksen tukena
1 | 2 >>