Opiskelijaohjaajan sähköinen käsikirja

18.08.2016 14:54

Opiskelijaohjaajille tarkoitettu sähköinen käsikirja on julkaistu VSSHP:n Moodle-oppismisalustalla.

Käsikirjan tarkoituksena on antaa tietoa ja työvälineitä opiskelijaohjaukseen. Sen avulla yhtenäistetään opiskelijoiden ohjauskäytänteitä VSSHP:ssä. Käsikirjan sisältö perustuu kansallisiin suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan tietoon opiskelijaohjauksesta.

Kirjaudu VSSHP:n Moodleen täältä