Röntgenhoitajaopiskelijoiden ohjaus näkyväksi

05.05.2018 18:37

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nykyisellä kuvantamisen toimialueella on otettu käyttöön röntgenhoitajaopiskelijoiden ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjausprosessikuvaukset keväällä 2018. Prosessikuvaukset on laadittu kuvantamismenetelmäkohtaisesti eri osastojen välisenä yhteistyönä. Lähtökohtana on ollut tarve yhtenäistää ja tehdä näkyväksi kuvantamisen toimialueen eri osastoilla toteutuvaa opiskelijaohjausta. 

 

Ohjausprosessit on laadittu sairaanhoitopiirin käytäntöjen mukaisesti ns. uimaratamalliin ja ne on julkaistu  sairaanhoitopiirin kotisivuilla.  Laaditut opiskelijaohjausprosessit on arvioitu ja niiden on todettu olevan hyvä apu ja tuki kaikille toimijoille harjoittelun eri vaiheissa (Raportti Kejonen, Solavuori & Susi 2018 VSSHP:n kuvantamisen toimialueen röntgenhoitajaopiskelijoiden ohjausprosessien arviointi). Prosessit kuitenkin elävät, ja niiden kehittäminen jatkuu niin tehdyn arvioinnin kuin käyttäjäkokemustenkin perusteella. 

 

Leena Walta, kliininen hoitotyön opettaja