Tiedenurkkaus

30.04.2019 09:57
Hoitotyön opiskelijat arvioivat opettajan mobiilisti toteuttaman harjoittelun etäohjauksen laadukkaammaksi kuin perinteisen, sähköpostitse toteutettavan etäohjauksen. Ohjauksessa käytetty mobiilisovellus oli opiskelijoiden mielestä helppo oppia ja käyttää. TtM Camilla Strandell-Laine osoitti Turun...
29.08.2018 10:27
Palo, S., Palonen, M., Koivisto, A-M, Åstedt-Kurki, P. Tutkiva Hoitotyö 16(1), 3-11. Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena oli kuvata hoitotyön opiskelijoiden suhtautumista potilaiden läheisiin sairaalassa sekä arvioida Families´Importance in Nursing Care- Nursing students´Attitudes (FINC-NsA)-...
28.08.2018 09:18
International Journal of Nursing Studeis 84 (2018) 40-51Arja,Suikkala, Sanna Koskinen & Helena Leino-KilpiBackgroundActual contacts with patients are crucial in developing the skills that students need when working with patients. Patients are accustomed to the presence of students. The...
23.05.2018 13:13
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin lääketieteen ja terveydenhuollon eri perustutkinto-ohjelmille moniammatillinen opetussuunnitelma. Koulutus sisälsi teoriaopintoja sekä harjoittelua hyvinvointikeskuksessa. Tavoitteena oli tutkia, miten moniammatillinen oppiminen,...
09.04.2018 12:19
Näyttövinkki on hyvälaatuisiin järjestelmällisiin katsauksiin tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.Löydät vinkin Hotuksen...
05.04.2018 11:51
Lue koko raportti: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/11/kysely-sairaanhoitajaopiskelijoille-2017-versio-nettisivuille.pdf Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvistä asioista. Tulokset ovat huolestuttavia tulevien...
26.01.2018 19:05
Klikkaa itsesi Hesarin juttuun 26.1.18
17.10.2017 18:09
KIRJALLISUUSKATSAUS OSASTONHOITAJAN ROOLISTA SAIRAANHOITAJA OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN TOTEUTTAMISESSA Heikki Ellilä Katsauksessa käytettiin hakusanoina ”ward manager”, ”nursing student”, ”clinical learning”, ”practical placement” sekä näiden yhdistelmiä. Kirjallisuushaut tehtiin Pub Med...
05.09.2017 18:58
Tarkoituksena oli arvioida simulaatio-oppimismenetelmän vaikuttavuutta röntgenhoitajille suunnatun laskimoon annettavan (iv) lääkehoidon täydennyskoulutuksessa. Tavoitteena oli 1) selvittää olemassa oleva tieto simulaatiomenetelmästä lääkehoidon oppimisessa, 2) arvioida simulaatiokoulutuksen...
05.09.2017 18:51
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää eri kulttuureista ja kielellisistä taustoista tulevien hoitotyön opiskelijoiden kliinistä oppimisympäristöä ja ohjausta.   Poikkileikkaustutkimus toteutettiin keräämällä kyselyaineisto (a) opiskelijoilta, jotka opiskelivat englannin kielellä...
1 | 2 >>