TOIMITUS, KiRJOITUSOHJEET JA YHTEYstiedot: 

Päätoimittajat: 

Susanna Mört, sh, TtT, toimii Turun ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä liiketoimintavastaavana (Terveys- ja hyvinvointi sektori) Yhteydenotto: susanna.mort(at)turkuamk.fi

Sini Eloranta, sh, TtT, Dosentti,  toimii Turun ammattikorkeakoulussa yliopettajana sekä Tutkimusryhmävastaavana (Ylempi amk) Yhteydenotto: sini.eloranta(at)turkuamk.fi

Päätoimittajat koordinoivat verkkojulkaisujen aineistoja ja viimeistelevät ne julkaisukuntoon. He työskentelevät myös oikolukijana, editoijana ja sivustojen innovoijina.

Kirjoitusohjeet: 

Terveydenhuollon tutkijoilla, opettajilla, ohjaajilla, opiskelijoilla ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kirjoittaa artikkeli KHO-nettisivustoille ja blogiin. Aiheet tulee liittyä terveydenhuollon ammattilaisten opiskelijaohjaukseen. Verkkojulkaisun päätoimittajat arvioivat, julkaistaanko artikkeli ja mitä muutoksia siihen on julkaisua varten tehtävä. Päätoimittajat ehdottavat kirjoittajalle muutosehdotukset, jonka jälkeen kirjoittaja hyväksyttyään ne, tekee muutokset artikkeliin / tekstiin. 

Artikkeliehdotukset voi lähettää milloin vain päätoimittajille (susanna.mort[at]turkuamk.fi, sini.eloranta[at]turkuamk.fi).

Valitse ensin tyyli ja osio mihin haluat kirjoittaa – vaihtoehtoja sinulla on blogiteksti, hyvät käytänteet-osio ja tiedenurkkaus. Tässä seuraavassa on ohjeita sekä vinkkejä ja linkkejä kunkin osion kirjoittamiseen.

Blogiteksti on ajatuksia herättävä artikkeli, jossa saat vapaasti kirjoittaa ilman lähdeviitteitä omista ajatuksistasi ja kokemuksistasi. Voit toki käyttää myös lähdeviitteitä, jolloin lähteet merkitään samojen sääntöjen mukaisesti kuin tieteellisessä kirjoittamisessa yleensäkin.

Blogikirjoitus on usein melko lyhyt, mitään kattoa emme kuitenkaan esitä. Blogitekstissä keskitytään usein vain yhteen aiheeseen kerrallaan ja väliotsikointia ei tarvita.

Blogitekstissä lähteeseen viittaamisessa käytetään linkittämistä aina kun lähde on julkaistu verkossa. Blogiosiossa voit hyödyntää myös muita ns. ei tieteellisiä julkaisuja ja kirjoituksia. Blogitekstisi saa herättää ajatuksia ja mielipiteitä!

Voit lukea lisää täältä:https://kielijelppi.virtamieli.fi/verkkoviestinta/blogikirjoittajan-tyyliopas/ “Blogikirjoittajan tyyliopas”. Kielijelpin www-sivusto. >8.11.2016. Jere Majava

Hyviä käytänteitä-osiossa voit esitellä jonkin hyvän käytänteen opiskelijaohjauksesta tai yksittäisen osaston tai toimialueen käytännöstä. Tässä osiossa olisi hienoa kuulla esimerkkejä myös muualta Suomesta tai vaikkapa ulkomailta. Tavoitteena tällä osiolla on saada hyvä kiertämään. Muistathan mainita tässä osiossa kaikki oleelliset tiedot paikasta, jossa hyvä käytäntö toteutuu. Annetaan siis kunnia niille, joille se kuuluu. Voit myös pohtia miten voisit tätä hyvää käytäntöä soveltaa tai käyttää omassa työssäsi.

Tiedenurkkauksessa perehdytään johonkin tieteelliseen julkaisuun tai artikkeliin. Tarkoituksena on esitellä uusia tutkimustuloksia terveysalan koulutuksen tai opiskelijaohjauksen saralta. Artikkelista voit tehdä yhteenvedon ja pohtia mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan käytännön näkökulmasta joko opettamiseen tai ohjaamiseen. Tiedenurkkauksessa voit toki ottaa käsiteltäväksi useampia artikkeleja, joita esimerkiksi vertailet tieteellisten tuloksien suhteen. Tämän osion tarkoituksena on madaltaa kynnystä tieteellisten artikkelin lukemiseen ja auttaa löytämään viimeisimpiä ajankohtaisia artikkeleita. Lähteet merkitään samojen sääntöjen mukaisesti kuin tieteellisessä kirjoittamisessa yleensäkin.

Lähtemerkinnöistä voit löytää apua täältä:https://kielijelppi.virtamieli.fi/kirjoitusviestinta/lahdeluettelon-laatiminen Kielijelpin www-sivusto. >14.11.2016.

Kaikissa osioissa tulee mainita artikkelin kirjoittajan /kirjoittajien nimet, titteli/tittelit, organisaatio sekä yhteystiedot.

Täältä saat vielä lisää tärkeää tietoa: Hyvä lehtimiestapa ohjeet: https://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistin-ohjeet/

Kuvat: Kuvat ovat tervetullut lisä kaikkiin osioihin. Tarkistathan kuvien Copyrightin.

 

********************************************************************************************************************************************

Olemme osa Terveyskampus Turku verkostoa ja toimimme yhteistyössä Varsnais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (VSSHP), Turun Yliopiston (TY) Åbo Academin (ÅA), Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK), AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin (Yrkeshögskolan Novia) kanssa.