Varahenkilön matkassa harjoittelemassa

18.05.2016 15:20

VARAHENKILÖN MATKASSA HARJOITTELEMASSA

Tules-toimialueen varahenkilöstöön on otettu opiskelijoita vuodesta 2015.

Sairaanhoitajaopiskelijoita otamme syventävälle jaksolle. Toivomme, että peruskirurgin harjoittelu on jo tehtynä, mielellään ortopedialla. Vaihtoehtoisesti voimme hyväksyä myös aiemman työkokemuksen tai koulutuksen perusteella suorittamaan kirurgian perusjaksoa. Lähihoitajaopiskelijoissa on ollut sekä aikuis- että nuorisoasteen opiskelijoita.

Jokaiselle opiskelijalle suunnittelemme jakson kokonaisuuden yksilöllisesti, koska pyrimme antamaan heille kokonaisvaltaisen kuvan koko toimialueen toiminnasta, sen kaikista eri prosesseista ja niiden kokonaistoiminnasta. Yksilöllisesti sovimme sen mukaisesti päiväkirurgian yksikköön, eri poliklinikoille, leikkausaliin, fysioterapeutin kanssa työskentelyyn, tarkkaamotyöskentelyyn tai muuhun toimipisteeseen yhden tutustumispäivän.

Opiskelujakson haastavuus on ollut opiskelijoillemme pieni yllätys. Päivittäin vaihtuva osasto (joita on yhteensäneljä Kirurgisessa sairaalassa ja yksi T-sairaalassa) tuo opiskeluun haastetta yllin kyllin. Jakson johdonmukainen toteuttaminen ennalta suunnitelluihin aihepiireihin keskittymällä tulee melko lailla mahdottomaksi, koska varahenkilön on jokaisella osastolla tehtävä myös oman työtehtävänsä ja työnjakotavat vaihtelevat osastoittain. Tieto ja kokemus tulevat usein melko pirstaleisesti.

Opiskelujakson hajanaisuuden vuoksi ohjaajana toimii pääsääntöisesti yksi ohjaaja. Näyttökokeen antajilla näytön vastaanottaa eri hoitaja kuin on ollut ohjaajana. Toivomme että opiskelija tekee mahdollisimman paljon samat työvuorot kuin ohjaava hoitaja, jotta jaksossa säilyy paremmin johdonmukaisuus. 

Varahenkilöstössä työskentelyssä korostuu nopea tiedonhankintkyky sekä joustavuus. Kyky keskittyä olennaiseen on tärkeää. Kokemuksia ja tietoa tulee jakson aikana paljon. Työ on kaksivuorotyötä, myös viikonloppuisin. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä. 

 

Tanja Soininen, sairaanhoitaja, Tules toimialue