Havainnointiopas

23.05.2016 17:30

Husissa on kehitetty opiskelijalle havainnointiopas leikkaussaliin tutustumiseen. 

Oppaan tarkoituksena on selventää leikkaussalissa tapahtuvia asioita sekä auttaa kiinnittämään huomiota tärkeisiin hoitotyön toimintoihin. Lisäksi havainnointioppaassa on vinkkejä asioista, joita on hyödyllistä tarkkailla, jotta saa mahdollisimman paljon irti tutustumiskäynnistä leikkausosastolle.

Tutustu oppaaseen: Havainnointiopas  / (word tiedosto)

Oppaan muokkausohjeet:

Muokattuasi opasta tulee sen sivuilla lukea asianmukaiset lähdemerkinnät: 
(Mukaillen alkuperäistä: HUS Haapa, Ikonen, Pohjamies 2016) esimerkiksi havainnointioppaan alatunnisteessa. 
 
Havainnointiopaan kuvia ei ole lupa käyttää (VSSHP:llä on oma kuvapankki, josta löytyy vastaavanlaisia kuvia). 
 
Lisäksi muokattu havainnointiopas tulee lähettää tiedoksi HUSiin esimerkiksi pdf-versiona sähköpostin liitteenä (toni.haapa@hus.fi).