Videovälitteinen ohjaus opetuksen tukena

23.05.2016 17:47

Videovälitteiset opetustilanteet

Opetustilanteet toteutettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) kolmella eri poliklinikalla (sisätauti-, neurologian- ja sydänpoliklinikka) tapahtuvissa potilasohjaustilanteessa. Ohjaustilanteet välitettiin Turun AMK:n ja Yrkeshögskola Novian terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoille. Kokemukset olivat positiivisia ja toimintaa meinataan syksyllä 2016 jatkaa.

Tutustu videovälitteiseen ohjaukseen opetuksen tukena