Osaamisen varmistaminen - tiedon ja osaamisen integraatio

01.11.2017 12:48

Tyks Tules toimialueen hoitotyön asiantuntijat ja Turun amk:n KIRPE-tiimin jäsenet järjestivät 3. lukukauden sairaanhoidon opiskelijoille ortopedisen potilaan hoitotyö koulutusiltapäivän 1.11.2017.

 Aiheina tärkeitä kirurgisen hoitotyön teemoja, kuten:

  • Leikkaukseen valmistautuminen ja leikkauskelpoisuuden arviointi
  • Leikkauksen jälkeinen kivunhoito
  • Kirurgisen haavan hoito
  • Sauvakävely ohjaus

Iltapäivä oli mahtava tilaisuus työelämän ja korkeakoulun opetuksen tiedon ja osaamisen integraatiolle. Työelämän asiantuntijat kertoivat työstään ja ajankohtaisista hyvistä hoitotyön käytännöistä opiskelijoille. Salon Campus osallistui tilaisuuteen videovälitteisesti. Tunnelma oli innostunut. Kiitos asiantuntijoille tiedon ja osaamisen jakamisesta!

Sini Eloranta, KHO