Taito 2016, oppimisen ydintä etsimässä -konferenssi

24.05.2016 13:37

TAITO 2016 oli kansallinen konferenssi, jossa syvennyttiin terveysalan oppimisen ja opettamisen ajankohtaisiin innovaatioihin. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille erityisesti terveysalan pedagogiikasta sekä opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kouluttajille, tutkijoille ja muille alan ammattilaisille. Päivät tarjosivat paljon kiinnostavaa tietoa simulaatioista, virtuaalioppimisympäristöistä, opettamisesta ja oppimisen uusista muodoista.

 

TUTUSTU konferenssikirjaan!

julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf 


taito2016-kansi-pienempi