KHO-BLOGI

12.04.2019 13:28
Uudessa Medisiina D –rakennuksessa sijaitsee VSSHP:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen liikuntalaboratorio. Liikuntalaboratoriossa tehdään muun muassa liikeanalyysejä, kuten kävelyn ja juoksun analysointia, liikehallintataitojen, lihasvoiman, nopeuden ja ketteryyden arviointia sekä perustason hapenottokyvyn arviointia. Myös Firstbeat-hyvinvointianalyysit kuuluvat liikuntalaboratorion...
19.01.2019 23:23
Tässä blogikirjoituksessa esiteltävä opintojakson kehittämisprojekti toteutettiin Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen opettajaopiskelijan toimesta yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun lasten ja nuorten hoitotyön opettajien kanssa. Projektin tavoitteena oli kehittää uuden opetussuunnitelman pohjalta toteutussuunnitelma keväällä 2019 alkavalle opintojaksolle Lasten, nuorten ja perheen...
19.12.2018 10:10
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöt kehittyvät koko ajan moninaisemmiksi. Tarve kehittää koulutuksen aikana harjoitteluympäristöjä vastaamaan tulevaisuuden erilaista ja monipuolista sote-osaamista on haastanut koulutusorganisaatioita päivittämään harjoitteluympäristötarjontaa ja toisaalta varmistamaan perusosaamisen kehittymisen koulutuksen aikana. Ammattikorkeakouluissa on...
12.12.2018 08:15
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin opiskelijaohjaajat viettivät yhteistä koulutuspäivää 27.11.2018. Koulutuspäivä toteutettiin piknik-risteilyn muodossa, joka tarjosi puitteet koulutuksen sisällöllisen puolen lisäksi opiskelijaohjaajien verkostoitumiseen ja virkistymiseen. Koulutuspäivän markkinointi osoittautui onnistuneeksi: merelliseen tapahtumaan ilmoittautui yhteensä 61 osallistujaa...
29.11.2018 14:53
T-sairaalan akuuttisisätautiosasto 1:llä toimi tänä syksynä jo toistamiseen moniammatillinen harjoittelu, jossa lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijat hoitivat osaston potilaita yhdessä ja oppivat myös toisiltaan. Lisäksi heille järjestettiin yhteisiä elvytyssimulaatioharjoituksia. Vastaavanlaista toimintaa ei ole muualla Tyksissä.   Lääkäriopiskelijat tulevat kaksiviikkoiseen...
14.11.2018 21:14
Syksyllä 2018 fysioterapeuttiopiskelijat sekä muut terveysalan opiskelijat muuttivat Ruiskadun kampukselta ICTcityyn. Samalla opiskelijoille aukesi uusia mahdollisuuksia opiskeluun Medisiina D:n simulaatiotiloissa. Kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa moniammatillista harjoittelua simulaatiotiloissa. Simulaatioissa...
22.10.2018 21:29
  Tässä blogikirjoituksessa avataan tarkemmin Start Up- opiskelijaohjaajakoulutuksen lähtökohtia. Start Up -koulutus on tarkoitettu kaikille lähiohjaajille ja opiskelijaohjauksesta kiinnostuneille, ei siis pelkästään opiskelijavastaaville. Start Up- koulutus toimii johdantona opiskelijaohjaukseen ja antaa ohjaajille yleiskuvan opiskelijan tavoitteenmukaisesta arvioinnista, vertaisoppimisesta...
05.10.2018 08:48
CLES-mittari, jolla opiskelijat antavat palautetta kliinisestä harjoitteluympäristöstään aina harjoittelujakson päättyessä, on käytössä niin Suomessa kuin Euroopassakin ja yhä laajemmin ympäri maailmaa. Dosentti Mikko Saarikosken kehittämä oppimisympäristön arviointimittari tuottaa tietoa kliinisestä oppimisympäristöstä opiskelijoiden arvioimana. Suomessa CLES-arvot ovat korkeita, josta voitaneen...
28.08.2018 07:48
Sosiaali- ja terveysalan opinnoista noin kolmannes koostuu käytännön ohjatusta harjoittelusta tai työssäoppimisesta. Nykypäivänä hoitotyön koulutus joutuu kuitenkin vastaamaan moniin erilaisiin haasteisiin, joilla on vaikutusta myös käytännön harjoitteluun.  Luokkakokojen kasvu, opetushenkilöstön vähäisyys, harjoittelupaikkojen riittävyys ja lisääntyneet vaatimukset aiheuttavat...
25.05.2018 18:50
Turun amk:n ylemmän ammattikorkeakoulun kliinisen asiantuntijan koulutuksen opiskelijat vieraina Viborgin yamk:ssa (Via) ja Svendborgin dementiakylässä. Varhain maanantaiaamuna 7.5.18, meitä lähti viisi ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja kaksi opettajaa kohti kesäistä Tanskaa. Viborg otti meidät vastaan kauniissa kesäasussaan kirsikka- ja omenapuiden sekä alppiruusujen kukkiessa....
1 | 2 | 3 | 4 >>