KHO-BLOGI

01.10.2020 12:00
KHO-blogi ei päivity enää tässä osoitteessa. Sen seuraajana toimii uusi, Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin sektorin yhteinen blogisivusto Sun OpiX. Pääset sivustolle tästä linkistä: sunopix.turkuamk.fi Sun OpiX -blogiin ovat tervetulleita kirjoittamaan niin opettajat, opiskelijat kuin yhteistyökumppanimmekin. Ohjeet tekstien lähettämiseen löydät sivuston...
26.06.2020 15:21
Kliinisen hoitotyön opettajat -sivusto uudistuu kesän aikana. Sivusto muuttaa uuteen osoitteeseen ja samalla sen nimi vaihtuu. Lisätietoa uudistuksesta on tulossa syksyllä. Kiitos kärsivällisyydestä ja mukavaa kesää!
06.05.2020 15:18
Artikkeleiden kirjoittamista, tapahtumiin osallistumista ja materiaalin tuottamista terveyden edistämiseen. Kaikkea tätä ja paljon muutakin voi päästä tekemään, kun opiskelee terveys- ja sosiaalialan hankkeessa. Hankkeissa opiskelija oppii opintojakson tavoitteita ja sisältöä samalla, kun hän työskentelee projektityöntekijöiden, opettajien, tutkijoiden ja työelämän edustajien rinnalla. Työelämän...
20.04.2020 10:00
Pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa sairaalahoidossa on ollut paljon esillä kahden viime vuosikymmenen aikana. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjasi vuonna 2009, että pakon käyttöä tulisi vähentää psykiatrisissa sairaaloissa 40% vuoteen 2015 mennessä. Pakkotoimien määrä on ollut Suomessa laskusuunnassa vuodesta 2007 lähtien, mutta kokonaisuudessaan ohjelma ei ole päässyt...
26.03.2020 08:56
Erilaiset lasten mielenterveyden häiriöt ovat melko yleisiä ja hoitoon ohjaaminen on viime vuosina lisääntynyt. Myös vanhemmat hakevat apua entistä useammin. Harvoin lasten mielenterveyden häiriöiden taustalta löytyy yksittäistä syytä ja lasta on hoidettava kokonaisuutena yhteistyössä lasta ympäröivien ihmisten kanssa (vanhemmat, päiväkoti, koulu). Suomessa 25% lapsista asuu perheissä, joissa...
19.12.2019 19:41
Lääkärinkierto on yksi sairaalaosaston tunnetuimmista tapahtumankuluista. Lääkärikiertoja on erilaisia, mutta perinteisesti lääkäri kiertää yhdessä sairaanhoitajan ja muiden henkilökunnan jäsenten kanssa potilashuoneissa tapaamassa potilaita ja keskustelemassa potilaan hoidosta. Vaikka sairaanhoitajilla on kierroilla oma tärkeä roolinsa, on heidän näkökulmastaan tehtyä tutkimusta lopulta varsin...
12.12.2019 12:59
Sairaanhoitajana toimiminen edellyttää monitahoista hoitotyön asiantuntijuutta. Tarvitaan muun muassa jatkuvaa uuden tiedon hankintaa näyttöön perustuvan toiminnan ja päätöksenteon tueksi, monipuolisia taitoja viestintään sekä ohjaamiseen ja opettamiseen. (Opetusministeriö 2006; Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015.) Asiantuntijana toimimisesta saivat Turun AMK:n erään ryhmän opiskelijat...
10.12.2019 15:50
Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat oppimassa vuorovaikutusta lasten kanssa sekä lasten valmistamista ja ohjaamista VSSHP:n Lasten ja nuorten klinikan Avoimet ovet -päivässä 7.5.2019 Turun ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluu Perheen, lasten ja nuorten hoitotyön jakso, jossa on teoriaopetusta 5 opintopistettä sekä prekliinistä harjoittelua 1 opintopiste....
08.12.2019 14:02
Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisy ovat kaksi maailman terveysjärjestön (WHO) keskeistä tavoitetta. Tutkimus on osoittanut, että suurin osa mielenterveyshäiriöistä saa alkunsa jo lapsuuden tai nuoruuden aikana, siis vuosia ennen aikuisikää. Nuorten mielenterveyshäiriöt muodostavat suuren tauti taakaan maailmanlaajuisesti. Taakka on erityisen painava kehittyvissä...
07.12.2019 10:41
Sairaanhoitajat kohtaavat työssään väistämättä kuolemaa ja kuolevia ihmisiä. Koulutuksen yhtenä tehtävänä onkin edistää opiskelijoiden valmiuksia kohdata kuolevia potilaita ja heidän läheisiään sekä käsitellä kuolemaan liittyviä riittämättömyyden, menetyksen ja surun tunteita.   Hoitotyössä kuolema nähdään luonnollisena osana elämää. Kuolema kohtaa kaiken ikäisiä ihmisiä, joten...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>