Tiedenurkkaus

29.03.2017 08:15
TaustaaCLES-mittarin käyttöönotto alkoi HUSsista vuonna 2002 kun opiskelijaohjauksen kehittäminen asetettiin yhdeksi kärkihankkeeksi. Myös Mikko Saarikosken väitöskirja julkaistiin vuonna 2002, jolloin avautui uusia teoreettisia näkökulmia opiskelijaohjaukseen. Vuonna 2003 STM velvoitti...
12.02.2017 14:20
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata käsityksiä sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävän harjoittelun loppuarvioinnista. Kohdejoukkoina olivat hoitotyön opettajat, sairaanhoitajaopiskelijat ja työelämän ohjaajat.    Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä...
11.02.2017 15:58
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ohjaavien sairaanhoitajien toteuttamaa sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjausta ja siihen liittyviä näkemyksiä, valmiuksia ja kehittämisajatuksia. Tarkastelun kohteena oli ohjaavien sairaanhoitajien ohjausorientaatio ja ohjausorientaatiossa kymmenen...
02.09.2016 15:12
Syyskuun lopussa Hoitotieteiden Tutkimusseura  HTTS ry järjestää Turussa konferenssin, jossa alan toimijat esittelevät viimeisintä tutkimustietoa ja kehittämishankkeita. Konferenssi on kaksipäiväinen ja sen pääluennot käsittelevät hoitotieteen kehittymistä ja tulevaisuuden näkymiä sekä tämän...
23.08.2016 14:45
Juntunen, Ruotsalainen, Tuomikoski ja Kääriäinen kuvaavat opiskelijaohjaajien käsityksiä haasteellisista opiskelijaohjaustilanteista ja niissä toimimisesta uudessa Hoitotiede-lehden artikkelissaan. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja siihen osallistui 16 opiskelijaohjaajaa eräästä...
04.05.2016 11:20
Ikäihmiset auttavat edistämään sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä ikääntymisestä ja heidän kiinnostustaan työskennellä iäkkäiden parissa. Tästä huolimatta opiskelijoiden kiinnostuksessa työskennellä ikäihmisten parissa on edelleen parantamisen varaa.   22.4.2016 tarkastettiin...
29.04.2016 00:00
Pahkala ja kumppanit (2013) ovat tutkineet hoitotyön opiskelijoiden kliinistä osaamista yhdessä suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Kyselytutkimuksessa vastaajia oli 195 (vastausprosentti 47). Kyselylomakkeena käytettiin Hoitotyön opiskelijan kliinisen osaamisen perusta – mittaria (Lukkarinen...
20.04.2016 17:42
Opiskelijaohjaajien arviot omasta ohjausosaamisestaan   Opiskelijaohjaajien arviot omasta ohjausosaamisestaan Karjalainen ja kumppanit (2015) ovat tutkineet hoitotyön opiskelijaohjaajien ohjausosaamisesta yhdessä suomalaisessa sairaanhoitopiirissä. Kyselytutkimuksessa vastaajia oli 618...
<< 1 | 2