Turussa pureudutaan tutkimustiedon hyödyntämiseen potilaan parhaaksi

02.09.2016 15:12

Syyskuun lopussa Hoitotieteiden Tutkimusseura  HTTS ry järjestää Turussa konferenssin, jossa alan toimijat esittelevät viimeisintä tutkimustietoa ja kehittämishankkeita. Konferenssi on kaksipäiväinen ja sen pääluennot käsittelevät hoitotieteen kehittymistä ja tulevaisuuden näkymiä sekä tämän päivän terveysongelmia ja niiden hoitamista. Luvassa on esityksiä monipuolisesti eri aihealueiden hoitotieteellistä tutkimuksista. Ohjelmaan kuuluu myös paneelikeskusteluja, jotka keskittyvät hoitotieteen metodologisiin kysymyksiin ja hoitohenkilökunnan uralla kehittymiseen.


Päivien aikana esitettävät hoitotyön ja sen tutkimisen rajapinnassa tehdyt kehittämishankkeet tuovat hyvän lisän tieteellisiin esityksiin. Ne myös osoittavat, miten hyviä kehittämishankkeita maamme terveydenhuollossa tehdään. Lisäksi ne kuvaavat mahdollisuuksia hyödyntää tutkimustietoa välittömässä potilaan hoitamisessa. Tutkimustiedon hyödyntäminen on kuitenkin todettu haasteelliseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Konferenssi on oiva tilaisuus käydä vuoropuhelua tutkimustiedosta ja sen hyödyntämisestä potilaan parhaaksi.


Lisätietoa
konferenssista ja sen ohjelmasta löytyy kotisivuilta https://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/htts2016/Sivut/home.aspx


Leena Salminen, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Leena Walta, kliinisen hoitotyön opettaja, Turun ammattikorkeakoulu