Katsaus CLES-mittarin 10-vuotistaipaleelle

29.03.2017 08:15

Taustaa


CLES-mittarin käyttöönotto alkoi HUSsista vuonna 2002 kun opiskelijaohjauksen kehittäminen asetettiin yhdeksi kärkihankkeeksi. Myös Mikko Saarikosken väitöskirja julkaistiin vuonna 2002, jolloin avautui uusia teoreettisia näkökulmia opiskelijaohjaukseen. Vuonna 2003 STM velvoitti organisaatioita varmistamaan harjoittelun laadun systemaattisesti. Vuonna 2007 yliopistosairaaloiden yhteistyön tuloksena julkaistaa yhteinen oppimisympäristöjen ja opiskelijaohjauksen laadun mittari, joka on modifioitu versio Saarikosken (2002) CLES-mittarista. VSSHP:ssä mittari otettiin käyttöön vuonna 2008. Samalla käynnistettiin vuosittainen tunnuslukujen benchmarkin terveydenhuollon organisaatioissa. Kahden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien on myös tieteellistä tutkimustyötä tekevillä ollut mahdollisuus esittää tutkimustuloksiaan kansainvälisesti CLES-symposiumeissa: 2008 Turku, 2010 Zwolle, 2012 Tukholma, 2014 Alicante, 2016 Helsinki ja 2018 Pescara.


Kansallinen bencmarking vuonna 2016


Vuonna 2016 mukana oli 33 organisaatiota ja vastaajia, n=17 613. Vastausprosentti on 60%, VSSHPssä 65%. Jopa 53% vastaajista on aikaisempi ammatillinen tutkinto. Opiskelijan oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeä väliarviointi pidettiin 69,4% ja loppuarviointi 93,3%. Oppimistavoitteista 96,4% opiskelijoista keskusteli ohjaajan kanssa.


CLES-mittarin 4 mitattavaa osa-aluetta ovat ohjaussuhteen toimivuus, työyksikön ilmapiiri, ohjaukselliset lähtökohdat ja hoidonlähtökohdat. Asteikolla 1-10 ohjaussuhteen toimivuus arvioitiin parhaimmaksi (ka 8,9). Ohjaajat suhtautuvat myönteisesti ohjaustehtäväänsä ja opiskelijat kokevat saavansa yksilöllistä ohjausta kunnioittavassa ohjaussuhteessa. TYöyksikön ilmapiiri (ka 8,6) koetaan erinomaiseksi. henkilökuntaa on helppo lähestyä ja työyksikköön on helppo mennä harjoittelun alkaessa. Työyksikön ohjaukselliset lähtökohdat opiskelijat arvioivat myös erinomaisiksi (ka= 8,7). Asiakkaiden hoitoon liittyviä tilanteita hyödynnetään opiskelijaohjauksessa, ne ovat monipuolisia ja ohjaajien ohjaustaidot tulevat opiskelijoiden oppimista. Hoidon lähtökohdat (ka=8,6) saavat myös erinomaisen arvioin opiskelijoilta ja he kokevat asiakkaiden hoidon tapahtuvan yksilöllisesti.


Kansallisessa vertailussa VSSHP loisti!Tiina Tarr, opetuskoordinaattori, VSSHP