Haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet terveysalalla

23.08.2016 14:45


Juntunen, Ruotsalainen, Tuomikoski ja Kääriäinen kuvaavat opiskelijaohjaajien käsityksiä haasteellisista opiskelijaohjaustilanteista ja niissä toimimisesta uudessa Hoitotiede-lehden artikkelissaan. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja siihen osallistui 16 opiskelijaohjaajaa eräästä yliopistollisesta sairaalasta Suomessa. Tuloksena tutkijat liittävät haasteellisen opiskelijaohjaustilanteet opiskelijan 1) heikkoon orientaatioon, 2) puutteelliseen oppimisvalmiuteen, 3) heikkoon motivaatioon ja 4) epäammatilliseen toimintaan. Haasteellisissa opiskelijaohjaustilanteissa 1) ohjaajat toimivat opiskelijan tukena, 2) ohjaaja tarvitsi sosiaalista tukea ja 3) opiskelijaohjaaja, opettaja sekä opiskelija tekivät yhteistyötä.

Haasteellisissa opiskelijaohjaustilanteissa opiskelijan ohjaaminen vaatii opiskelijaohjaajalta ohjausosaamista, resursseja ja sosiaalista tukea, mikä on hoitotyön esimiesten hyvä huomioida.

Juntunen, J, Ruotsalainen, H , Tuomikoski, A-M & Kääriäinen M 2016. Haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet terveysalalla - opiskelijaohjaajien käsityksiä. Hoitotiede 28(2), 123 - 136.