KHO-BLOGI

22.10.2018 21:29
  Tässä blogikirjoituksessa avataan tarkemmin Start Up- opiskelijaohjaajakoulutuksen lähtökohtia. Start Up -koulutus on tarkoitettu kaikille lähiohjaajille ja opiskelijaohjauksesta kiinnostuneille, ei siis pelkästään opiskelijavastaaville. Start Up- koulutus toimii johdantona opiskelijaohjaukseen ja antaa ohjaajille yleiskuvan opiskelijan tavoitteenmukaisesta arvioinnista, vertaisoppimisesta...
05.10.2018 08:48
CLES-mittari, jolla opiskelijat antavat palautetta kliinisestä harjoitteluympäristöstään aina harjoittelujakson päättyessä, on käytössä niin Suomessa kuin Euroopassakin ja yhä laajemmin ympäri maailmaa. Dosentti Mikko Saarikosken kehittämä oppimisympäristön arviointimittari tuottaa tietoa kliinisestä oppimisympäristöstä opiskelijoiden arvioimana. Suomessa CLES-arvot ovat korkeita, josta voitaneen...
28.08.2018 07:48
Sosiaali- ja terveysalan opinnoista noin kolmannes koostuu käytännön ohjatusta harjoittelusta tai työssäoppimisesta. Nykypäivänä hoitotyön koulutus joutuu kuitenkin vastaamaan moniin erilaisiin haasteisiin, joilla on vaikutusta myös käytännön harjoitteluun.  Luokkakokojen kasvu, opetushenkilöstön vähäisyys, harjoittelupaikkojen riittävyys ja lisääntyneet vaatimukset aiheuttavat...
25.05.2018 18:50
Turun amk:n ylemmän ammattikorkeakoulun kliinisen asiantuntijan koulutuksen opiskelijat vieraina Viborgin yamk:ssa (Via) ja Svendborgin dementiakylässä. Varhain maanantaiaamuna 7.5.18, meitä lähti viisi ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja kaksi opettajaa kohti kesäistä Tanskaa. Viborg otti meidät vastaan kauniissa kesäasussaan kirsikka- ja omenapuiden sekä alppiruusujen kukkiessa....
11.05.2018 16:49
Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on uudistumassa. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle, palveluja integroidaan yhteen, valinnanvapautta lisätään ja digitalisaatio lisääntyy entisestään. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille sote-palvelut nykyistä yhdenvertaisemmin, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä sosiaali- ja...
21.02.2018 09:43
Potilaiden aggressiivisuus on ongelma psykiatrisissa sairaaloissa. Potilaan aggressiivinen käyttäytyminen voi johtua monesta eri syystä. Taustalla voi olla mielenterveyden häiriö, (osasto)ympäristöön liittyvät tai vuorovaikutukselliset tekijät. Potilaiden aggressiivisella käyttäytymisellä on monitahoisia vaikutuksia, kuten osaston hoidollisen ilmapiirin heikkeneminen sekä hoitajien ja potilaiden...
04.02.2018 12:05
Kliiniset hoitotyön opettajat kehittämässä yhteisiä eurooppalaisia sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioita Erasmus+ iSPAD -hanke, Yhteistyötapaaminen Italiassa, 30.-31.1.2018 Innovation Simulation Pedagogy in Academic Development (=iSPAD) -hanke on EU-rahoitteinen Erasmus+-hanke (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher...
05.01.2018 21:42
Erasmus-vaihtomme suuntautui Tukholmaan 12.-13.12.2017. Matkamme tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia sekä saada uusia ideoita hoitotyön koulutuksen kliinisen harjoittelun toteutuksesta, opiskelijaohjauksesta ja erilaisista harjoitteluympäristöistä. Työelämässä tapahtuva harjoittelu on merkittävä osa hoitotyön koulutusta ja käytännön harjoitteluilla on keskeinen merkitys hoitotyössä tarvittavien...
17.11.2017 13:14
Syksyllä 2016 aloitimme kliininen asiantuntija (syövän hoito) YAMK opinnot Turun ammattikorkeakoulussa. Osaksi opintoja, teimme opintomatkan Hollantiin. Tutustuimme Hollannin terveydenhuoltojärjestelmään ja laajavastuisen sairaanhoitajan rooliin/työnkuvaan.  Matkamme suuntasi ensin Utrechtiin, jossa pääsimme vierailemaan University Medical Centre Utrechtiin. Siellä meille oli järjestetty...
25.10.2017 12:50
Tunneäly on yksi hoitajan tärkeimmistä ominaisuuksista – keinoja sen kehittämiseksi Tunneäly tutuksi Jokaiselle hoitoalalla työskentelevälle, hoitoalan opiskelijalle ja opettajalle on varmasti tuttu seuraavanlainen tilanne; olet suihkuttamassa muistisairasta ja aggressiivisesti käyttäytyvää potilasta. Potilas on ahdistunut, yrittää lyödä, nimittelee ja huutaa. Yrität...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>