KHO-BLOGI

19.12.2018 10:10
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöt kehittyvät koko ajan moninaisemmiksi. Tarve kehittää koulutuksen aikana harjoitteluympäristöjä vastaamaan tulevaisuuden erilaista ja monipuolista sote-osaamista on haastanut koulutusorganisaatioita päivittämään harjoitteluympäristötarjontaa ja toisaalta varmistamaan perusosaamisen kehittymisen koulutuksen aikana. Ammattikorkeakouluissa on...
12.12.2018 08:15
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin opiskelijaohjaajat viettivät yhteistä koulutuspäivää 27.11.2018. Koulutuspäivä toteutettiin piknik-risteilyn muodossa, joka tarjosi puitteet koulutuksen sisällöllisen puolen lisäksi opiskelijaohjaajien verkostoitumiseen ja virkistymiseen. Koulutuspäivän markkinointi osoittautui onnistuneeksi: merelliseen tapahtumaan ilmoittautui yhteensä 61 osallistujaa...
29.11.2018 14:53
T-sairaalan akuuttisisätautiosasto 1:llä toimi tänä syksynä jo toistamiseen moniammatillinen harjoittelu, jossa lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijat hoitivat osaston potilaita yhdessä ja oppivat myös toisiltaan. Lisäksi heille järjestettiin yhteisiä elvytyssimulaatioharjoituksia. Vastaavanlaista toimintaa ei ole muualla Tyksissä.   Lääkäriopiskelijat tulevat kaksiviikkoiseen...
14.11.2018 21:14
Syksyllä 2018 fysioterapeuttiopiskelijat sekä muut terveysalan opiskelijat muuttivat Ruiskadun kampukselta ICTcityyn. Samalla opiskelijoille aukesi uusia mahdollisuuksia opiskeluun Medisiina D:n simulaatiotiloissa. Kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa moniammatillista harjoittelua simulaatiotiloissa. Simulaatioissa...
22.10.2018 21:29
  Tässä blogikirjoituksessa avataan tarkemmin Start Up- opiskelijaohjaajakoulutuksen lähtökohtia. Start Up -koulutus on tarkoitettu kaikille lähiohjaajille ja opiskelijaohjauksesta kiinnostuneille, ei siis pelkästään opiskelijavastaaville. Start Up- koulutus toimii johdantona opiskelijaohjaukseen ja antaa ohjaajille yleiskuvan opiskelijan tavoitteenmukaisesta arvioinnista, vertaisoppimisesta...
05.10.2018 08:48
CLES-mittari, jolla opiskelijat antavat palautetta kliinisestä harjoitteluympäristöstään aina harjoittelujakson päättyessä, on käytössä niin Suomessa kuin Euroopassakin ja yhä laajemmin ympäri maailmaa. Dosentti Mikko Saarikosken kehittämä oppimisympäristön arviointimittari tuottaa tietoa kliinisestä oppimisympäristöstä opiskelijoiden arvioimana. Suomessa CLES-arvot ovat korkeita, josta voitaneen...
28.08.2018 07:48
Sosiaali- ja terveysalan opinnoista noin kolmannes koostuu käytännön ohjatusta harjoittelusta tai työssäoppimisesta. Nykypäivänä hoitotyön koulutus joutuu kuitenkin vastaamaan moniin erilaisiin haasteisiin, joilla on vaikutusta myös käytännön harjoitteluun.  Luokkakokojen kasvu, opetushenkilöstön vähäisyys, harjoittelupaikkojen riittävyys ja lisääntyneet vaatimukset aiheuttavat...
25.05.2018 18:50
Turun amk:n ylemmän ammattikorkeakoulun kliinisen asiantuntijan koulutuksen opiskelijat vieraina Viborgin yamk:ssa (Via) ja Svendborgin dementiakylässä. Varhain maanantaiaamuna 7.5.18, meitä lähti viisi ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja kaksi opettajaa kohti kesäistä Tanskaa. Viborg otti meidät vastaan kauniissa kesäasussaan kirsikka- ja omenapuiden sekä alppiruusujen kukkiessa....
11.05.2018 16:49
Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on uudistumassa. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle, palveluja integroidaan yhteen, valinnanvapautta lisätään ja digitalisaatio lisääntyy entisestään. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille sote-palvelut nykyistä yhdenvertaisemmin, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä sosiaali- ja...
21.02.2018 09:43
Potilaiden aggressiivisuus on ongelma psykiatrisissa sairaaloissa. Potilaan aggressiivinen käyttäytyminen voi johtua monesta eri syystä. Taustalla voi olla mielenterveyden häiriö, (osasto)ympäristöön liittyvät tai vuorovaikutukselliset tekijät. Potilaiden aggressiivisella käyttäytymisellä on monitahoisia vaikutuksia, kuten osaston hoidollisen ilmapiirin heikkeneminen sekä hoitajien ja potilaiden...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>