Moniammatillista yhteistyötä simulaatiossa

14.11.2018 21:14

Syksyllä 2018 fysioterapeuttiopiskelijat sekä muut terveysalan opiskelijat muuttivat Ruiskadun kampukselta ICTcityyn. Samalla opiskelijoille aukesi uusia mahdollisuuksia opiskeluun Medisiina D:n simulaatiotiloissa. Kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa moniammatillista harjoittelua simulaatiotiloissa. Simulaatioissa päästään harjoittelemaan aidon tuntuisessa ympäristössä toimimista ennen harjoittelukentälle siirtymistä, mikä on erittäin hyödyllistä.

Simulaatioiden suuri anti fysioterapeuttiopiskelijoille on moniammatillisen yhteistyön harjoittelu sekä potilaan kanssa toimiminen aidontuntuisessa tilanteessa. Molemmat, sekä fysioterapeutti- että sairaanhoitajaopiskelijat, kokivat arvokkaaksi sen, että pääsivät tutustumaan toistensa työnkuviin simulaatioiden aikana sekä näkemään mitä toinen ammattiryhmä omassa työssään tekee ja millaiset mahdollisuudet kullakin on edesauttaa omasta näkökulmastaan potilaan kuntoutumista. Sairaanhoitajaopiskelijat toivat konkreettisesti ilmi, että heillä ei ollut ennen simulaatio-opetusta mitään ajatusta siitä, millaista fysioterapiaa voidaan sairaalapotilaalle akuuttivaiheessa tarjota. Fysioterapeuttiopiskelijat taas saivat uutta tietoa siitä, mitä kaikkea sairaanhoitajat tarkkailevat ja miten toteuttavat potilaan hoitoa. 

Simulaatiossa opiskelijat pystyivät harjoittelemaan esimerkiksi kommunikaatiota ja viestintää, mikä korostuu myös työelämässä. Opiskelijat harjoittelivat simulaatioissa omasta toiminnastaan kertomista sekä toiselle ammattiryhmälle että oman ammattiryhmän sisällä. Näin ollen molempien ammattiryhmien näkemystä voitiin hyödyntää potilaan hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ryhmässä korostui myös jatkuvan kommunikaation tärkeys työtä tehdessä, erityisesti koska toisen ammattiryhmän työtehtävät eivät ole tuttuja.

Fysioterapeuttiopiskelijat pystyivät hyödyntämään omaa tietotaitoaan esimerkiksi sairaanhoitajien työergonomian ohjaamisessa potilassiirtotilanteissa. Lisäksi fysioterapeuttiopiskelijat tarjosivat oman näkemyksensä kuntouttavaan hoitotyöhön jo akuuttivaiheessa, potilaan resurssien hyödyntämisen ajatuksen jo heti alkumetreistä lähtien kuntoutumisen alkamiseksi mahdollisimman varhain.

Simulaatioharjoittelulla on suuri potentiaali edistää moniammatillista työskentelyä jo koulun puitteissa ja tulevaisuudessa tarkoituksena onkin jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä simulaatioiden merkeissä eri koulutusten välillä ja jo ammatissa toimivien asiantuntijoiden tietotaitoa hyödyntämällä.

Kirjoittajat: Kia Haapasalo, fysioterapeuttiopiskelija ja Kati Kulju, fysioterapian lehtori, kliinisen hoitotyön opettaja

Yhteydenotto: kati.kulju(at)turkuamk.fi