KHO-BLOGI

11.05.2018 16:49
Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on uudistumassa. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle, palveluja integroidaan yhteen, valinnanvapautta lisätään ja digitalisaatio lisääntyy entisestään. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille sote-palvelut nykyistä yhdenvertaisemmin, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä sosiaali- ja...
21.02.2018 09:43
Potilaiden aggressiivisuus on ongelma psykiatrisissa sairaaloissa. Potilaan aggressiivinen käyttäytyminen voi johtua monesta eri syystä. Taustalla voi olla mielenterveyden häiriö, (osasto)ympäristöön liittyvät tai vuorovaikutukselliset tekijät. Potilaiden aggressiivisella käyttäytymisellä on monitahoisia vaikutuksia, kuten osaston hoidollisen ilmapiirin heikkeneminen sekä hoitajien ja potilaiden...
04.02.2018 12:05
Kliiniset hoitotyön opettajat kehittämässä yhteisiä eurooppalaisia sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioita Erasmus+ iSPAD -hanke, Yhteistyötapaaminen Italiassa, 30.-31.1.2018 Innovation Simulation Pedagogy in Academic Development (=iSPAD) -hanke on EU-rahoitteinen Erasmus+-hanke (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher...
05.01.2018 21:42
Erasmus-vaihtomme suuntautui Tukholmaan 12.-13.12.2017. Matkamme tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia sekä saada uusia ideoita hoitotyön koulutuksen kliinisen harjoittelun toteutuksesta, opiskelijaohjauksesta ja erilaisista harjoitteluympäristöistä. Työelämässä tapahtuva harjoittelu on merkittävä osa hoitotyön koulutusta ja käytännön harjoitteluilla on keskeinen merkitys hoitotyössä tarvittavien...
17.11.2017 13:14
Syksyllä 2016 aloitimme kliininen asiantuntija (syövän hoito) YAMK opinnot Turun ammattikorkeakoulussa. Osaksi opintoja, teimme opintomatkan Hollantiin. Tutustuimme Hollannin terveydenhuoltojärjestelmään ja laajavastuisen sairaanhoitajan rooliin/työnkuvaan.  Matkamme suuntasi ensin Utrechtiin, jossa pääsimme vierailemaan University Medical Centre Utrechtiin. Siellä meille oli järjestetty...
25.10.2017 12:50
Tunneäly on yksi hoitajan tärkeimmistä ominaisuuksista – keinoja sen kehittämiseksi Tunneäly tutuksi Jokaiselle hoitoalalla työskentelevälle, hoitoalan opiskelijalle ja opettajalle on varmasti tuttu seuraavanlainen tilanne; olet suihkuttamassa muistisairasta ja aggressiivisesti käyttäytyvää potilasta. Potilas on ahdistunut, yrittää lyödä, nimittelee ja huutaa. Yrität...
16.10.2017 09:55
TULEVAISUUDEN SOTE-OSAAMINEN? Tulevaisuudessa tarvitaan yksilöllisiä ja räätälöityjä sote-palveluja. Asiakaslähtöisyys on asetettu yhdeksi sote-uudistuksen kärkitavoitteeksi. Tämä tuo uusia vaatimuksia ammattihenkilöiden osaamiselle, vuorovaikutuskyvyille ja työkulttuurille.  Asiakaslähtöisempi hoito ja palvelu haastavat vakiintuneen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti- ja...
04.10.2017 15:39
Oppimista ammattikorkeakoulussa Uudet opiskelijat astuvat sisään ammattikorkeakouluun odotuksena päästä käsiksi oman alansa opintoihin.  Ensimmäiseksi he joutuvatkin yhteisiin monialaisiin pienryhmiin, joissa heille annetaan aito, yrityksestä tuleva toimeksianto. Heidän tulee suunnitella, organisoida ja toteuttaa tämä toimeksianto eri alojen edustajien kanssa yhteistyössä. Miksi...
22.09.2017 08:57
Mietteitä harjoittelusta vastaavan hoitotyön opettajan roolin muuttumisesta Yrkeshögskola Novian Turun yksikössä Vielä neljä vuotta sitten hoitotyön opettajat Yrkeshögskolan Novian Turun yksiköstä kävivät perinteisesti tapaamassa opiskelijaa ainakin yhden kerran harjoittelun aikana mikäli harjoittelupaikka oli Turunmaan alueella. Yleensä ohjaava opettaja osallistui väliarvioon, johon...
06.09.2017 16:46
Tehdään tulevaisuus yhdessä Vain muutos on jatkuvaa. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on suurimpien hallinnollisten muutostensa edessä pitkään aikaan. Paperiajatuksia toimintamalleista on pyöritetty jo vuosia, mutta niiden konkreettiset vaikutukset ovat edelleen pitkälti hämärän peitossa ainakin asiaa vierestä seuraavalle laikukselle. Samaan aikaan alalla on kuitenkin tapahtumassa minun...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>