Sairaanhoitajaliiton selvitys opinnoista

05.04.2018 11:51
Lue koko raportti:

https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/11/kysely-sairaanhoitajaopiskelijoille-2017-versio-nettisivuille.pdf

Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvistä asioista. Tulokset ovat huolestuttavia tulevien sairaanhoitajien kliinisen osaamisen kannalta sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluaikanaan alasta saaman kuvan suhteen. Kysely tavoitti noin 4500 eri vaiheen opiskelijaa ja kyselyyn vastasi 651 sairaanhoidon opiskelijaa. Vastauksia oli jokaisesta ammattikorkeakoulusta.

Vastaajista noin 60 % mukaan lähiopetusta on liian vähän. Yli puolen (62 %) mielestä lähiopetus ei keskity hoitotyön kannalta oleellisiin asioihin.Vastaajat toivovat, että lähiopetus keskittyisi enemmän kliinisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi neste- ja lääkehoitoon, fysiologiaan ja anatomiaan sekä farmakologiaan.

Yli puolet (62 %) vastaajista oli sitä mieltä, että simulaatio-opetusta on liian vähän. Tämä on huolestuttavaa, koska tässä opetuksessa nimenomaan keskitytään kliinisiin aiheisiin. Vastaajien mukaan kuitenkin lähes kaikissa (90 %) oppilaitoksissa on simulaatiotila, mutta yli kolmanneksen mukaan opettajat eivät osaa hyödyntää simulaatiotiloja riittävästi.

Haasteita löytyy myös käytännön harjoittelun puolelta. Lähes 40 % vastaajista on kohdannut epäasiallista kohtelua työharjoittelussa. Opiskelijat antoivat esimerkkeinä mm. vähättelevän suhtautumisen, puhuttelun vain opiskelijoina, eikä nimeltä. Opiskelijoita ei myöskään oteta osaksi työyhteisöä ja useissa vastauksissa tuli esille, että ohjaajat osoittivat suoraan käytöksellään ja/tai puheillaan, että eivät halua ohjata opiskelijaa.

Suurin osa (80 %) käytännön harjoittelussa olleista vastaajista on kohdannut harjoittelussa psyykkisesti ja/tai eettisesti vaikeita tilanteita. Onneksi lähes kaikilla vastaajilla on ollut mahdollisuus käsitellä näitä tilanteita jälkikäteen yleensä joko ohjaajansa tai opiskelukavereidensa kanssa.

Yli kolmannes (41 %) vastaajista on ajatellut jatkaa opintojansa seuraavan viiden vuoden aikana. Yli 70 % aikoo pysyä hoitoalalla. Valtaosa vastaajista (79 %) uskoo saavansa työpaikan sairaanhoitajana valmistuttuaan ja 10 % on jo työpaikka tiedossa. Kuitenkin lähes viidennes harkitsee alanvaihtoa. Syynä tähän on vastaajien mukaan huono työilmapiiri, palkka suhteessa työn vaativuuteen ja rankka työ.