Väitöstutkimus: Hoitotyön opiskelijan harjoittelua voi ohjaya mobiilista

30.04.2019 09:57

Hoitotyön opiskelijat arvioivat opettajan mobiilisti toteuttaman harjoittelun etäohjauksen laadukkaammaksi kuin perinteisen, sähköpostitse toteutettavan etäohjauksen. Ohjauksessa käytetty mobiilisovellus oli opiskelijoiden mielestä helppo oppia ja käyttää. TtM Camilla Strandell-Laine osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan myös, että mobiiliohjauksella pystytään tukemaan hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun aikaista osaamisen kehittymistä yhtä tehokkaasti kuin perinteisellä etäohjauksella.

Tutustu väitöskirjaan täältä