Liikuntalaboratorio uutena oppimisympäristönä

12.04.2019 13:28

Uudessa Medisiina D –rakennuksessa sijaitsee VSSHP:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen liikuntalaboratorio. Liikuntalaboratoriossa tehdään muun muassa liikeanalyysejä, kuten kävelyn ja juoksun analysointia, liikehallintataitojen, lihasvoiman, nopeuden ja ketteryyden arviointia sekä perustason hapenottokyvyn arviointia. Myös Firstbeat-hyvinvointianalyysit kuuluvat liikuntalaboratorion palveluihin. Asiakkaana liikuntalaboratoriossa voivat olla sairaanhoitopiirin eri erikoisalojen potilaat, yksittäiset ihmiset, seurat, työyhteisöt tai yritykset. Tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttiopiskelijat jalkautuvat myös laboratorion ulkopuolelle asiakkaan tiloihin toteuttamaan palveluja. Näin voidaan järjestää esimerkiksi työhyvinvointia edistävä hyvinvointipäivä yritykselle tai vaikkapa testauspäivä urheiluseuralle. 

Oppimisympäristönä liikuntalaboratorio tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella modernia teknologiaa liikkumisen analysoinnissa hyödyntäen. Liikuntalaboratoriossa saa myös uudenlaista näkökulmaa yrittäjyyteen ja organisaatioiden toimintaan, sillä opiskelijat ovat mukana kaikessa liikuntalaboratoriossa tehtävässä työssä riippumatta siitä, ovatko asiakkaana VSSHP:n potilaat vai yksityiset henkilöt tai yritykset. 

 

Harjoittelussa liikuntalabrassa 

Liikuntalaboratorio on aukeamisestaan lähtien ollut suosittu harjoittelupaikka fysioterapeuttiopiskelijoiden keskuudessa. Se eroaa merkittävästi perinteisistä oppimisympäristöistä, ja haastaa opiskelijaa hyvin eri tavalla, kun perinteisempi asiakas- tai potilastyö. Liikuntalaboratoriossa opiskelija pääsee tekemään paljon fyysisen kunnon testausta, minkä osuus jää koulussa melko pieneksi. Käytössä ovat mm. polkupyörä-ergometri, Inbody-kehonkoostumusmittaus sekä FMS-testistö (Functional Movement Screen), joiden käyttö tulee harjoittelun aikana varmasti tutuksi. Liikuntalaboratoriossa opiskelija pääsee myös perehtymään huipputeknologiaan, jollaista tällaisessa muodossa ei pääse muualla hyödyntämään. Etenkin kävelyn ja muun liikkumisen analysointiin käytössä oleva laitteisto vie liikkeen tutkimisen aivan uudelle tasolle opiskelijan näkökulmasta. Koulussa liikkeen analysointi on hyvin pitkälti ollut omien silmien varassa, mutta täällä meillä on käytössä painelevyt sekä painematto, jotka tunnistavat painopisteen kulkua liikkeen aikana todella tarkasti. Lisäksi käytössä on liikesensoreita ja emg-laitteisto, joiden avulla voidaan nähdä tarkat liikeradat jokaisesta nivelestä ja tutkia lihasten toimintaa ja aktiovoitumista. Näitä laitteita on päästy myös yhdistämään pitkään pyörineisiin projekteihin, joihin ne ovat tuoneet uutta näkökulmaa ja samalla useammat opiskelijat ovat päässeet tutustumaan laitteiston käyttöön. 

Erilaisten laitteiden ja testausten oppimisen lisäksi liilabissa pääsee osallistumaan erilaisiin projekteihin ja organisoimaan ryhmätapahtumia. Me olemme päässeet esimerkiksi organisoimaan Urheiluakatemian FMS-testausta ja kouluttamaan testaajia kyseiseen projektiin. Lisäksi olemme saaneet organisoida useampia Firstbeat-hyvinvointianalyysiryhmiä.  Suurin osa ryhmistä on ollut työporukoita, joille työnantaja on hankkinut ryhmämittauksen. Onkin ollut hienoa huomata, että monet työnantajat ovat aidosti kiinnostuneita työntekijöidensä hyvinvoinnista. Olemme päässeet myös päivittämään jo pitkään pyörineiden projektien sisältöjä mm. lisäämällä Liilabin teknologiaa osaksi tutkimista. Esimerkiksi vuosittaisessa Kävelykoulu-projektissa hyödynnetään tänä vuonna painemattoja sekä kävelyn videokuvausta tarkemman kävelyanalyysin saamiseksi asiakkaille. 

Koska liikuntalaboratorio on vielä uusi ja toiminta on vasta alussa, me olemme päässeet osallistumaan harjoittelumme aikana myös palveluiden kehittämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun. Olemme muun muassa päässeet pohtimaan, mikä erottaa meidät lähes vastaavia palveluita tarjoavista kilpailijoista ja miten saisimme markkinoitua tarjoamiamme palveluita paremmin esimerkiksi urheiluseuroille. Tämä on ollut hyvää oppia etenkin oman yrityksen perustamisen kannalta. Toivon mukaan saamme kevään aikana lisättyä ihmisten ja yritysten tietoisuutta toiminnastamme, ja sitä kautta lisää uusia asiakkaita ja uusia ryhmiä ja seuroja palvelujemme piiriin ja siten myös enemmän asiakastyötä osaksi harjoittelua. 

Harjoittelu liikuntalaboratoriossa vaatii opiskelijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja omaa motivaatiota oppimiseen ja tekemiseen. Opiskelija oppii harjoittelussa muun muassa kommunikaatio- ja esiintymistaitoja, sekä ihmisten kohtaamista. Myös organisaatiotaidot pääsevät testiin ja niitä pääsee kehittämään monissa tilanteissa.  

Kirjoittajat: Jenni Laaksonen (Fysioterapiaopiskelija), Iira Koponen (Fysioterapiaopiskelija) ja Annukka Myllymäki (TtM, Kliinisen hoitotyön opettaja)  

Yhteys: annukka.myllymaki(at)turkuamk.fi