Palvelumuotoilua sote -alan koulutuksessa

24.05.2019 13:43

”Kurssi oli hyvin opettavainen ja konkreettisilla tehtävillä oppiminen innosti”

Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset SotePeda 24/7-hankkeen opetuskokeilut tällä saralla saatu päätökseen eri puolilla Suomea.Turun ammattikorkeakoulussa valittiin palvelumuotoilun opetuskokeiluryhmäksi tammikuussa 2019 opintonsa aloittaneet sote –alan, terveyden edistämisen ryhmän YAMK-opiskelijat. Heti jo toisella lähijaksolla opiskelijat pääsivät tutustumaan palvelumuotoiluun ja sen käsitteisiin. Oppimisen tueksi saatiin oikea työelämän kehittämishanke. Uudessakaupungissa oli tarve kehittää diabeteskeskuksen palvelukonseptia juuri asiakasnäkökulmasta palvelumuotoilun menetelmin. Palvelumuotoilu oli uusikaupunkilaisille tuttua jo aikaisemmin tehdyistä Turun amk:n muotoilualan tekemistä projekteista.

Yamk-opintonsa aloittaneista 92 %:lla ei ollut aikaisempaa kokemusta/osaamista palvelumuotoilusta. Ennakkotehtävän avulla he tutustuivat ajattelutapaan ja sen käsitteisiin sekä menetelmiin. Tästä päästiin sujuvasti jatkamaan ongelman määrittelyyn ja esitutkimusvaiheeseen, johon neljä pienryhmää löysivät nopeasti oman tulokulmansa. Tässä vaiheessa apuna olivat myös Uudenkaupungin diabeteshoitajat asiantuntijoina tuomassa esiin käytännön työssä havaittuja pullonkauloja ja hyviä käytänteitä. Seuraavaksi ryhmät hakivat asiakasymmärrystä haastattelemalla diabetespotilaita ja luomalla heidän palvelupolkujaan kontaktipisteineen. Projektin tulokset, tunnistetut kehittämiskohteet kehittämisehdotuksineen luovutettiin Uudenkaupungin henkilökunnalle huhtikuun alussa hyödynnettäväksi.


Palvelumuotoilu ajattelu menetelmineen on käyttökelpoinen sote-alan kehittämisessä. Tämä palvelumuotoilukoulutus on osa Sotepeda 24/7 valtakunnallista hanketta, jonka yhdessä työpaketissa on tavoitteena juuri palvelumuotoiluosaamisen lisääminen sote-alan opettajilla, opiskelijoilla ja sitä kautta sote-alalle laajemminkin. Hankkeessa ovat mukana kaikki sote-alan ammattikorkeakoulut Suomessa. https://sotepeda247.fi/hanke/ Kirjoittajat: Mervi Vuolas, Turun AMK:n muotoilun opettaja, Päivi Erkko ja Sini Eloranta, Turun amk:n terveysalan opettajat


Kuvateksti: Sote-alan Yamk-opiskelijat haastattelemassa Uudenkaupungin diabeteshoitajaa.