Apua nuorten mielenterveysongelmien tunnistamiseen Eteläisessä Afrikassa – älypuhelin sovelluksen ja mielenterveyden lukutaidon avulla

08.12.2019 14:02

Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisy ovat kaksi maailman terveysjärjestön (WHO) keskeistä tavoitetta. Tutkimus on osoittanut, että suurin osa mielenterveyshäiriöistä saa alkunsa jo lapsuuden tai nuoruuden aikana, siis vuosia ennen aikuisikää. Nuorten mielenterveyshäiriöt muodostavat suuren tauti taakaan maailmanlaajuisesti. Taakka on erityisen painava kehittyvissä maissa, kuten Etelä-Afrikassa ja Sambiassa. Tutkimustuloksista huolimatta alaikäisten mielenterveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja hoito ovat yleisesti ottaen aliresurssoituja. Erityisen vaikeana tämä alimitoitus näyttäytyy Eteläisessä Afrikassa, jossa mielenterveyskysymykset yleensäkään eivät tule kohdatuksi terveyspalveluissa, muiden terveysongelmien kuten HIV:n ja malarian viedessä päähuomion.

Eteläisen Afrikan maissa tarvitaan kipeästi uusia innovaatioita, joiden avulla nuorten mielenterveyden riskitekijät olisi mahdollista havaita yhä aikaisemmin jo ennen sairauksien, kuten depression puhkeamista. Varhainen tunnistaminen parantaa häiriöiden hoidon ennustetta selvästi.  Nuorten mielenterveyden edistäminen on tärkeää paitsi nuorten itsensä, mutta myös koko yhteiskunnan kannalta. Hyvin voiva nuoriso on tärkeä tekijä niin yhteiskunnan taloudellisen kehittymisen kuin maiden kilpailukyvynkin kannalta.

MEGA hankkeen tarkoituksena on vastata näihin haasteisiin parantamalla perusterveydenhuollon hoitohenkilöstön valmiuksia vastata lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin Etelä-Afrikassa ja Sambiassa. Hankkeen nimi MEGA viittaa englanninkieliseen termiin ”Mental Health Gap” tarkoittaen valitsevaa eroa mielenterveyspalveluiden tarjonnassa kehittyneiden maiden ja muun maailman välillä. WHO:n lisäksi väestön mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy on huomioitu YK:n viimeisessä SDG 2030 suunnitelmissa, jossa se on nostettu yhdeksi kärkitavoitteeksi.  

MEGA hankkeen keskeiset tavoitteet ovat

a) Kartoittaa perusterveydenhuollon työntekijöiden mielenterveyden lukutaitoa ja koulutuksellisia tarpeita liittyen lasten ja nuorten mielenterveys kysymyksiin

b) Kehittää älypuhelin sovellus nuorten mielenterveysongelmien arvioinnin avuksi terveysasemille

c) Järjestää mobiilisovelluksen käyttökoulutus mobiilin käytön tuleville kouluttajille

d) Aloittaa kehitetyn sovelluksen käyttö

e)  Arvioida älypuhelinsovelluksen käyttökelpoisuutta perusterveydenhuollossa saadun palautteen perusteella.

MEGA hankkeeseen osallistuu kolme korkeakoulua Euroopasta: Hanketta johtavan Turun AMK:n lisäksi Hampurin Ammattikorkeakoulu ja Riikan teknillinen Yliopisto. Etelä-Afrikasta ovat mukana University of Cape Town, University of Free State, University of Stellenbosch ja University of Pretoria. Sambiasta osallistuvat University of Zambia ja Lusaka Apex Medical University. Hanketta johtaa Turun AMK, vastuullinen johtaja on yliopettaja Mari Lahti. Hanke on saanut rahoituksen EU:n Capacity building ohjelmasta. EACEA (nro: 585827-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP). Hankkeessa tullaan julkaisemaan useita tieteellisiä artikkeleita ja opinnäytteitä mm. yksi akateeminen väitöskirja. 

Kirjoittajat: Mari Lahti Yliopettaja; Joonas Korhonen Lehtori; Arina Kiseleva Projektisuunnittelija, Anita Narbo Projektisuunnittelija ja Heikki Ellilä Yliopettaja. Turun Ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot: mari.lahti(at)turkuamk.fi