Artikkelien arkisto

05.06.2019 14:49
Turun ammattikorkeakoulun terveysalalla on toteutettu yli kymmenen vuoden ajan ns. päivityskoulutusta aiemmin opistotasoisen tutkinnon suorittaneille terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat päivittää tutkintonsa AMK- tutkinnoksi. Koulutus on nimeltään Moniammatillinen monimuotokoulutus...
01.06.2019 14:22
Hoitotyö on jatkuvasti uudistuva ala, jossa suositukset tutkimus- ja hoitomuodoista päivittyvät uuden tutkitun tiedon myötä. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on vuodesta 2008 lähtien tehnyt hoitotyöhön suunnattuja hoitosuosituksia, joiden tarkoitus on yhtenäistää hoitoa sekä edistää hoitotyön...
24.05.2019 13:43
”Kurssi oli hyvin opettavainen ja konkreettisilla tehtävillä oppiminen innosti” Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset...
30.04.2019 09:57
Hoitotyön opiskelijat arvioivat opettajan mobiilisti toteuttaman harjoittelun etäohjauksen laadukkaammaksi kuin perinteisen, sähköpostitse toteutettavan etäohjauksen. Ohjauksessa käytetty mobiilisovellus oli opiskelijoiden mielestä helppo oppia ja käyttää. TtM Camilla Strandell-Laine osoitti Turun...
12.04.2019 13:28
Uudessa Medisiina D –rakennuksessa sijaitsee VSSHP:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen liikuntalaboratorio. Liikuntalaboratoriossa tehdään muun muassa liikeanalyysejä, kuten kävelyn ja juoksun analysointia, liikehallintataitojen, lihasvoiman, nopeuden ja ketteryyden arviointia sekä perustason...
19.03.2019 08:10
II asteen opiskelijoilla on kaikilla yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto. Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja...
18.03.2019 15:06
Koulutuksen ja työelämän yhteistyö voi näkyä myös opetuksen pedagogisissa ratkaisuissa. Turun yliopistollisen keskussairaalan, Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Turun ammatti-instituutin yhteistyönä järjestettiin lähihoitajaopiskelijoille videovälitteinen ohjauksen opetustilanne Tyksin...
14.03.2019 19:04
Ohjelman löydät täältä: Naistenklinikan opiskelijavastaavat laineilla
14.03.2019 19:00
Ohjelman löydät täältä: Lastenklinikan opiskelijavastaavat laineilla
04.02.2019 20:23
OHJELMA_TERVEYDENHUOLLON OPISKELIJAOHJAUKSEN ALUEELLINEN KOULUTUSPÄIVÄ 16.4.2019.pdf (432274)
Kohteet: 1 - 10 / 136
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>