Vuoden oppimisympäristö 2017 - Tyks Loimaan sairaalan päiväkirurgia ja leikkausosasto

11.01.2018 14:40

Vuoden oppimisympäristö -tunnustuksen tavoitteena on tuoda esille laadukasta terveysalan opiskelijaohjausta. Samalla annetaan tunnustusta osastoille ja ohjaajille heidän työstään opiskelijoiden ohjaajina, kannustajina, ammatillisen identiteetin kehittäjinä ja oppimisen arvioitsijoina.

Valinta tehdään vuosittain CLES -mittarilla kerätyn opiskelijapalautteen perusteella, vuonna 2017 vastaajia oli 1314. Vuoden oppimisympäristö -tunnustus vuonna 2017 myönnetään Tyks Loimaan sairaalan
päiväkirurgialle ja leikkausosastolle. Myös PET-keskus ja addiktiopoliklinikka saivat erityisen hyvää palautetta opiskelijoilta.

Vuonna 2017 sairaanhoitopiirissä suoritti ohjattua harjoittelua tai työssäoppimista noin 2300 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Opiskelijapalautteen mukaan yksiköt ja taitavat opiskelijaohjaajat ovat onnistuneet loistavasti ohjaustehtävässään. Palautteen perusteella ohjaajien ohjaustaidot, ohjaushalukkuus sekä oppimisympäristöjen ilmapiirit ovat erinomaisia. Opiskelijat kokevat oppimisympäristöt VSSHP:ssä turvallisiksi ja vastaanottaviksi sekä itsensä osaksi työyhteisöä. Myönteisessä oppimisympäristössä korostuvat ohjaussuhde,
vastuu ja luottamus sekä kokemusten reflektointi. Ohjaajat osaavat ottaa opiskelijan aktiivisesti mukaan oppimistilanteisiin, ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijan oppimisesta sekä helposti lähestyttäviä.

"Loimaan päiväkirurgisen- ja leikkausosaston hoitohenkilökunnalla on aina ollut korkea motivaatio opiskelijaohjaukseen. Olemme mieltäneet hyvän opiskelijaohjauksen yhtä tärkeäksi, kuin minkä tahansa työhömme liittyvän asian.

Opiskelu- ja ohjausmyönteisyys on ollut Loimaalla olemassa "aina", mistä se sitten onkin alkunsa saanut ja on tuottanut paljon hyvää työyhteisöön. Opiskelijat on nähty täällä voimavarana. Opiskelijat ovat niitä tulevia
hoitajasukupolvia, jotka sitten siirtävät Loimaalla oppimaansa hyvää työ-ja opetuskulttuuria eteenpäin. Monien vuosien aikana saatu positiivinen opiskelijapalaute on kannustanut jatkamaan. Opiskelijaohjaus on vastavuoroinen tapahtuma, josta hyötyvät sekä opettaja että opiskelija. Hoitohenkilökunta on pysynyt myös ajanhermolla siitä mitä opetus sisältää nykypäivänä.

Meillä on myös hyvä työmoraali, jonka ansiosta jaksoimme loppuun asti ohjaustyötä, vaikka työyhteisömme hajaantuminen sairaanhoitopiirin eri yksiköihin on ollut kauan tiedossa. Toivottavasti yksittäiset hoitajamme
jatkavat samalla innolla uusissa työyhteisöissään." sairaanhoitaja Tiina Nikander

Palautetta kansainväliseltä opiskelijalta Loimaan aluesairaalan päiväkirurgisesta yksiköstä:

"The Päiki nurses, surgical nursing staff and doctors from Loimaa were very friendly and helpful. There was a nice work atmosphere. The staff treated patients in a holistic and respectful manner, which many patients verbally revealed during my work practice and appreciated. It is a real shame that the ward will be closing down soon, it will be a great loss for VSSHP. I wish them all the best of luck in the future. "

Opetuskoordinaattori Tiina Tarr