Vuoden oppimisympäristö 2016- prenataalinen synnytysvuodeosasto 3

26.01.2017 12:09


Vuoden oppimisympäristö- tunnustus myönnetään vuosittain sairaanhoitopiirissä. Huomionosoituksen tavoitteena on tuoda esille laadukasta terveysalan opiskelijaohjausta ja antaa tunnustusta osastoille ja ohjaajille heidän työstään opiskelijoiden ohjaajina, kannustajina, ammatillisen identiteetin kehittäjinä ja oppimisen arvioitsijoina.

Vt osastonhoitaja Johanna Salopää kertoo korkealaatuisella opiskelijaohjauksella olevan osastolla pitkät perinteet. Osastolla on aina kohdeltu opiskelijoita hyvin. Vastaanotto on ystävällistä ja opiskelijat kokevat itsensä tervetulleeksi.  Lisäksi osastolla on motivoituneet opiskelijavastaavat ja opiskelijaohjaukseen sitoutunut henkilökunta. Opiskelijalle osoitetaan aina kaksi ohjaajaa, joiden työvuorojen perusteella opiskelija tekee omat vuoronsa. Työilmapiiri on hyvä ja siihen on opiskelijan helppo tulla mukaan. Osasto tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen oppimisympäristön.

Sairaanhoitopiirin oppimisympäristöjen ja opiskelijaohjauksen laatuun oltiin erittäin tyytyväisiä vuonna 2016. Palautetta kerättiin sähköisesti CLES+ T-mittarilla ja vastaajia oli 1298. Valinta vuoden oppimisympäristöksi tehtiin kerätyn opiskelijapalautteen perusteella. Kaikille osastoille joilla oli vähintään viisi opiskelijaa vastannut oppimisympäristön laatua mittaavaan kyselyyn laskettiin tunnusluku kuvaamaan oppimisympäristön laatua. Tunnustuksen saaneella osastolla tunnusluku oli 9,8  asteikolla 1-10.

Palautetta opiskelijalta:

”Erinomainen harjoittelujakso takana. Ohjaajat erinomaisia ja koko osaston ilmapiiri oli opiskelijamyönteinen. Potilaita hoidetaan kunnioittavasti ja osastolla tehdään hienoa työtä. Myös osaston lääkäri otti opiskelijat hyvin huomioon. Osastonhoitaja kyseli kuulumisia, mikä oli todella mukavaa. Mikä parasta jokainen puhutteli nimellä eikä opiskelijana. Erittäin positiivinen kokemus.”

 opetuskoordinaattori Tiina Tarr