Tulevaisuuden SOTE-osaaminen?

16.10.2017 09:55

TULEVAISUUDEN SOTE-OSAAMINEN?

Tulevaisuudessa tarvitaan yksilöllisiä ja räätälöityjä sote-palveluja. Asiakaslähtöisyys on asetettu yhdeksi sote-uudistuksen kärkitavoitteeksi. Tämä tuo uusia vaatimuksia ammattihenkilöiden osaamiselle, vuorovaikutuskyvyille ja työkulttuurille. 

Asiakaslähtöisempi hoito ja palvelu haastavat vakiintuneen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti- ja tehtävälähtöisen työnjaon. Työnjaon uudelleentarkastelu on välttämätöntä, jotta asiakaslähtöisyys ja valinnanvapaus voisivat toteutua. Parhaimmillaan toimiva työnjako voi jatkossa olla yksi sote-organisaation vetovoimaisuuden osatekijä, joka vaikuttaa sekä työntekijän hyvinvointiin, että asiakas- ja potilastyytyväisyyteen. 

Asiakaslähtöisessä työnjaossa korostuu se, että sote-ammattihenkilöt toimivat yhä tiiviimmin eri ammattiryhmien osaamisten rajapinnoilla. On tunnistettava oma ja toisten osaaminen. On arvioitava uudelleen, millainen osaamiskokonaisuus niistä muodostuu ja miten osaamiset täydentävät toisiaan. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisussa 66/2017 Työn uusjako tuodaan esiin näkemyksiä sote-koulutuksen muutostarpeista. Eri osaamisalueiden kombinaatioista voi tulevaisuudessa muodostua uusia mielenkiintoisia tutkintoja, esim. insinööri-hoitotyöntekijä tai sosiaaliterveydenhoitaja. Myös tradenomikoulutus voisi sisältää sote-osuuden. 

Muutoksen toteuttamisessa tarvitaan moniammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä työnjaon johtamista. Terveyskampus Turku -verkosto on yksi esimerkki osaamiskeskittymästä, jossa lähtökohtana on moniammatillisuus ja -alaisuus. Kliinisten hoitotyön opettajien toiminta VSSHP:ssä on osa Terveyskampus Turku -yhteistyötä. Tällä vahvistetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja -läheisyyttä.  

Turun ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain yli 600 uutta sote-alan ammattilaista, jotka tulevat työskentelemään tehtävissä, joista emme kaikista vielä edes tiedä. Työelämän ja koulutuksen vuoropuhelu tulee entistä tärkeämmäksi. Täydennys-/henkilöstökoulutuksissa saamme tehdä yhteistyötä vuosittain yli 2000 työelämässä olevan sote-ammattilaisen kanssa.   

Uusiutuminen on etuoikeus. Hyödynnetään muutoksen voima.  

Kirjoittaja: Tiina Aalto, täydennyskoulutuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

s-posti: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi