Psykiatrian alueella tapahtuu syksyllä 2018

06.09.2018 17:10

Psykiatrian toimialueen kliinisen opettajan järjestämiä koulutuksia syksyllä 2018

Hyvät VSSHP:n Psykiatrian alueen opiskelijoiden ohjaajat, ohjauksesta vastaavat, ylihoitajat, osastonhoitajat. Järjestän seuraavat koulutukset Turun AMK:ssa

Opiskelijan"olohuoneet" alkavat Kupittaan sairaalassa syksyllä 2018

Opiskelijan "olohuone" avataan nyt myös Kupittaan sairaalassa. Vanhuspsykiatrian tiloissa, neuvotteluhuone, rakennus 6,
Luolavuorentie 3. Tarkoitus olisi tarjota opiskelijoille "olohuonetta" harjoittelun reflektointiin ja työohjaustyyppiseen pohdiskeluun kliinisen opettajan kanssa. Olohuoneessa on mahdollisuus kysyä mistä tahansa harjoitteluun liittyvästä kysymyksistä sekä reflektoida harjoitteluun liittyviä tunnelmia.

OLOHUONEEN JÄRJESTETÄÄN

  • 11.9 14-16,
  • 11.10 14-16,
  • 8.11 4-16,
  • 11.12 14-16.

Olisin kiitollinen, jos mikäli ohjaajat tekisivät omalta osaltaan opiskelijoiden osallistumisen mahdolliseksi. Opiskelijoille on
tiedotettu tästä mahdollisuudesta, mutta osallistuminen ei ole mitenkään pakollista. Tämä koskee vain AMK opiskelijoita. Myös muista AMK: ista kuin Turusta tulevat opiskelijat ovat tervetulleita. Toivoisin, että muistuttaisitte opiskelijoitanne tästä mahdollisuudesta. Aikaa on varattu kaksi tuntia. Siihen sisältyy myös mahdollisuus kahdenkeskeiseen keskusteluun, joten lopetamme viimeistään15.30. Mikäli tämä toiminta osoittautuu tarpeelliseksi, sitä on mahdollisuus laajentaa ensi vuonna.

MYÖS  

Salon seudulla käytännöllistä harjoittelua suorittaville opiskelijoiden omat osastotunnit jatkuvat Halikon sairaalassa.
Ensimmäinen tapaaminen on 12.9 klo.13.30 alustajana hoitotyön kliininen opettaja Heikki Ellilä. Aiheena hoitosuhde psykiatrisessa hoitotyössä. Kokoontumispaikka ja - ajat ilmoitetaan myöhemmin. Pyydän, että ohjaajat tiedottavat tästä opiskelijoille lisätietoja voi kysellä Mia Blomqvistilta.

Lisäksi seuraavat tapahtumat 

Iltapäivä Psykiatrian toimialan sairaanhoitaja opiskelijoiden
ohjausvastaaville ja ohjaajille 10.12. 2018 12-16 Turun AMK, ICT talo, Joukahaisenkatu
3, Tila B2026.

Päivä on tarkoitettu kaikille opiskelijoiden ohjaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Tarkempi ohjelma valmistuu
marraskuussa. Tule mukaan, samalla voit tutustua uusin AMK:n ja Terveysalan opiskelutiloihin.

Hankepäivä kaikille mielenterveys- ja päihdetyön alueella työskenteleville sekä alan opiskelijoille 23.10.2018 klo 10-15. Turun AMK ICT talo Joukahaisenkatu 3.

Turun Tarkempi paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin lokakuun alussa.

Tarjoamme mahdollisuuden tutustua niin kansallisiin kuin kansainvälisiin, Turun AMK:n mielenterveys-ja päihdetyöhön kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Otamme vastaan uusia mielenterveys- ja päihdehoitotyön kehittämishanke ideoita.

Esittelyssä seuraavat hankkeet


Eriturva hanke: Työsuojelurahaston rahoittama. Tavoite: Kehittää vuorovaikutukseen liittyvä ohjeistus väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen huone- ja leposide-eristyksen aikana turvakameravalvonnan tuottaman aineiston perusteella. Tarkoitus: Tukea psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työturvallisuutta.

Kansainvälinen Commune EU projekti: Hankkeessa kehitettiin kokemusasiantuntijoiden osallisuutta mielenterveys- ja
päihdehoitotyön opetuksessa. Osallistujia oli viidestä Euroopan maasta ja Australiasta.


Kansainvälinen Mega EU- projekti: Hanke toteutetaan Etelä-Afrikassa ja Sambiassa. Hankkeessa kartoitetaan ensin kohde
maissa perusterveydenhuollossa työskentelevien hoitotyön tekijöiden tietämystä lasten ja nuorten mielenterveyskysymyksistä, luodaan lisäkoulutus mahdollisuuksia ja kehitetään perusterveydenhuollon henkilökunnan käyttöön älypuhelin applikaatio, joka auttaa lasten ja nuorten mielenterveys arvioinnissa. Hanke alkoi 2017. 

     
Kansainvälinen Moment EU-hanke: Mongolian sairaanhoitajien mielenterveys- ja päihdehoitotyön koulutuksen vahvistaminen kehittämällä sairaanhoitajien jatkokoulutusta.  Hanke alkaa syksyllä 2018.   


Turvalliset tilat hanke liittyen tulevan Psykiatrisen sairaalan turvallisuus kysymyksiin. Yhteistyössä VSSHP ja
Turun AMK. Hanke on suunnittelu vaiheessa.  

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet. Tapahtumat ovat maksuttomia.

Heikki Ellilä
Yliopettaja YAMK, Kliininen hoitotyön opettaja VSSHP, Psykiatria