”Perässä kulkijasta edellä menijäksi”

26.05.2017 15:08

 

Opiskelijoiden kokemuksia sosiaali- ja terveysalan harjoittelusta opiskelijamoduulimallilla TB5:lläMedisiinisen toimialueen sisätautiosasto 1 oli mukana pilotoimassa keväällä 2017 uutta harjoittelumallia, opiskelijamoduulia.

Moduuliharjoittelussa saimme enemmän vastuuta potilaan kokonaishoidosta. Meiltä odotettiin että otamme vastuun omasta oppimisesta ja ennen kaikkea meille annettiin mahdollisuus ottaa vastuuta. Pääsimme työskentelemään itsenäisemmin sekä mukaan päätöksen tekoon potilaan hoidossa. Meidät otettiin osaksi työyhteisöä ja työskentelimme samalla tavalla kuin sairaanhoitajat, kuitenkin ohjausta sai aina tarvittaessa. Otimme vastuun yhden potilashuoneen vaihtuvista potilaista. Emme saaneet valmiita vastauksia, vaan saimme itse pohtia ratkaisuja liittyen potilaan hoitoon. Opiskelijoita oli vähintään kaksi samassa työvuorossa, mikä mahdollisti vertaistuen toiselta opiskelijalta sekä myös yhteisen pohdinnan erilaisissa tilanteissa. Viikoittaiset reflektiokeskustelut jäsensivät hyvin oppimista ja samalla kuuli muiden kokemuksia. Kaiken kaikkiaan koimme harjoittelun opiskelijamoduulissa erittäin opettavana ja innostavana.

Teksti opiskelijat; Bea Enholm, Jasmiina Ojanperä, Tanja Pajunkoski, Erika Sjöroos, Janica LaaksonenKuva; TB5 Aoh Seija Lohisto

Kuvassa vasemmalta vastuuohjaaja Anne-Mari Järjensivu, terveydenhoitajaopiskelija Janica Laaksonen, ensihoitajaopiskelija Jasmiina Ojanperä, kliinisen hoitotyön opettaja Merja Nummelin, ensihoitajaopiskelija Erika Sjöroos, ensihoitajaopiskelija Tanja Pajunkoski, vastuuohjaaja Heidi Haapala sekä ensihoitajaopiskelija Bea Enholm.