Oppiportti

07.11.2016 09:41

Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu. Se tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Opiskelijoille löytyy Oppiportista paljon hyödyllistä tietoa ja materiaalia.

        

Katso lyhyt esittely Oppiportin ominaisuuksista ja toiminnoista.

https://www.oppiportti.fi/op/vdu00017/avaa