Opiskelijat mukana potilasohjauksessa videovälitteisesti

18.03.2019 15:06

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö voi näkyä myös opetuksen pedagogisissa ratkaisuissa. Turun yliopistollisen keskussairaalan, Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Turun ammatti-instituutin yhteistyönä järjestettiin lähihoitajaopiskelijoille videovälitteinen ohjauksen opetustilanne Tyksin sisätautipoliklinikalta.  Tilanteen olivat järjestämässä Tyksistä kliinisen hoitotyön opettaja Merja Nummelin ja diabeteshoitaja Eija Leppiniemi sekä professori Leena Salminen hoitotieteen laitokselta ja lehtori Marja-Liisa Gustafsson ammatti-instituutista.
Videovälitteisen opetustilanteen aiheena oli potilasohjaus raskausajan diabetespotilaan hoidossa. Sairaalan poliklinikalla tapahtunut sairaanhoitajan ja potilaan välinen ohjaustilanne välitettiin oppitunnille Skype for Business - sovelluksella. Ohjaustilanteen lopussa opiskelijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä asiakkaalle että sairaanhoitajalle.
Opiskelijat kokivat menetelmän mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi, jossa koulussa opittu teoriatieto yhdistyi käytännön hoitotyöhön.  
Uusi opetusmenetelmä mahdollistaa näyttöön perustuvan hoitotyön oppimista sekä ohjaamista uuden menetelmän avulla.

Teksti ja kuvat on julkaistu 14.2. Turun Ammatti-instituutin Facebook -sivuilla: