Opiskelijan osallistuminen eristyspotilaan hoitoon harjoittelujaksolla

17.10.2017 15:51

 

Muutamia kyselyitä tullut tästä aiheesta, joten tässä muistutuksena VSSHP:n ohjeet : Opiskelijan osallistuminen eristyspotilaan hoitoon harjoittelujaksolla