Opiskelijamoduulia pilotoidaan sairaanhoitopiirissämme kevään 2017 aikana

03.05.2017 08:19

Opiskelijamoduuli on uusi malli järjestää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelu. Opiskelijamoduulissa opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä potilaan hoidosta. Opiskelija oppii hoitamaan potilasta kokonaisvaltaisesti, hän kokee olevansa osa moniammatillista työyhteisöä, oppii ajattelemaan kriittisesti ja tekemään potilaan hoitoon liittyviä päätöksiä sekä oppii potilas- ja asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi opiskelija oppii potilaalta, jolla nähdään olevan aktiivinen rooli opiskelijan oppimisessa.

Henkilökunnan ohjausosaamisen vahvistuu opiskelijamoduulissa. Henkilökunta oppii mentorina toimiessaan avoimeen ja toistuvaan kommunikaatioon opiskelijan kanssa, antamaan rakentavaa palautetta opiskelijalle sekä reflektion käyttöä osana opiskelijaohjausta ja arviointia.

Opiskelijamoduulimallin myötä pystytään vastaamaan myös harjoittelupaikkatarpeeseen.

Kevään aikana mallia on jo pilotoitu Turunmaan sairaalan sisätaudeilla, Tyks Salon sairaalassa sekä sisätaudeilla että kirurgialla sekä EPLLn Turun Päivystyksessä. Opiskelijoiden antama palaute on ollut näytön mukaista. Medisiinisellä toimialueella akuuttisisätaudeilla TB5 ja Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien yleis- ja plastikkakirurgian yksikössä AA5 pilotit alkoivat vappua edeltävällä viikolla.

Yleis- ja plastikkakirurgian yksikön AA5 opiskelijat Veera Koisti, Oili Tuomisto ja Matias Merilä sekä vastuuohjaajat Mari Puputti ja Maarit Hassinen aloittamassa reflektiokeskustelua.

Teksti ja kuva kliinisen hoitotyön opettaja Merja Nummelin