Moduuliharjoittelu kokemuksia

10.04.2017 11:39

Moduuliharjoittelu-kokemuksia Turunmaan sairaalan sisätautiosastolta


Tammikuun alussa aloitti viisi sairaanhoidon opiskelijaa Yrkeshögskolan Noviasta sisätautisen hoitotyön harjoittelunsa Turunmaan sairaalan sisätautiosastolla. Harjoittelun aikana pilotoitiin
ensimmäisen kerran Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä nk. moduuliharjoittelua.


Harjoittelujakson aikana opiskelijat ottavat enemmän vastuuta potilaista omassa potilasmoduulissa harjoittelun ohjaajien tuella. Osaston henkilökuntaa oli informoitu harjoittelujaksosta ja sen tavoitteista aiemmin osastotunnin yhteydessä.


Harjoittelujakso alkoi opiskelijoiden kahden päivän perehdytyksellä ja suunnittelulla, näiden päivien aikana opiskelijat eivät vielä osallistuneet potilashoitoon. Päivien aikana opiskelijat
saivat informaatiota moduuliharjoittelusta, sairaalasta ja osastosta. Opiskelijat myös suunnittelivat omat työvuoronsa siten, että kuuden viikon jaksossa joka arkipäivä oli kolme opiskelijaa aamuvuorossa ja kaksi iltavuorossa.


Opiskelijat vastasivat yhdestä kolmen hengen huoneesta koko harjoittelujaksonsa ajan. He vastasivat potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta. Opiskelijat valitsivat vuorostaan
päivittäin yhden, joka osallistui lääkärinkierrolle ja raportoi suullisesti potilaista seuraavan vuoron hoitohenkilökunnalle. Samalla opiskelijat harjoittelivat raportointia käyttäen ISBARia. Harjoittelun aikana opiskelijat ratkoivat eteen tulevia haasteita keskenään ohjaajansa tuella. Opiskelijoilla
oli myös mahdollisuus osallistua osastolla muiden potilaiden tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Tällä menettelyllä taattiin, että opiskelijat saavuttavat sekä kurssin että omat tavoitteensa. Palaute potilailta oli pääsääntöisesti positiivista.


Joka perjantai käytiin reflektiokeskustelu, johon osallistui opiskelijoiden lisäksi osastolla
moduuliharjoittelusta vastaava osastonhoitaja Hanna Valkeapää ja kliinisen
hoitotyön opettaja Hanna Limnell Yrkeshögskolan Noviasta. Keskustelun aikana
opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella menneen viikon tapahtumista ja oppimiskokemuksista.
Lisäksi he oppivat vertaisarvioimaan opiskelija kollegoitaan ja saivat
arvokasta kollegiaalista palautetta. Keskustelut olivat vilkkaita ja antoisia
kaikille keskusteluun osallistuneille. Reflektiokeskustelujen aikana tuli hyvin
esille opiskelijoiden ammatillinen kasvu harjoittelun aikana. Harjoittelujakson aikana opiskelijat saivat hyvän kuvan sisätautipotilaan hoidosta ja hoitoprosessista sekä valmiuksia työelämää
varten.


Lisätietoja: Hanna Limnell, lehtori (hanna.limnell@novia.fi)