MITÄ LÄHIOHJAAJAT ODOTTAVAT KLIINISEN HOITOTYÖN OPETTAJILTA?

30.05.2017 19:41

Hei kaikki bloggaajat! Kun kliinisten hoitotyön opettajien toimintaa oltiin aloittelemassa VSSHPssä, minua kiinnosti, mitä lähiohjaajina toimivat hoitotyöntekijät odottavat kliiniseltä hoitotyön opettajalta. Samaan aikaan minun piti päättää oman pro gradu -tutkielmani aiheesta, joten tässä oli hyvä mahdollisuus alkaa tutkia oman mielenkiinnon kohteena olevaa aihetta! Niin päädyinkin keväällä 2016 haastattelrmaan pro gradu -tutkielmaani varten hoitotyöntekijöitä fokusoiduilla ryhmähaastatteluilla, ja selvitin, mitä hoitotyöntekijät odottivat kliinisen hoitotyön opettajalta.Vastausten perusteella hoitotyöntekijät odottivat kliinisen hoitotyön opettajilta pedagogista kehittämistä, ohjeistamista, yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden välillä, eri tahojen roolien ja vastuiden selkeyttämistä sekä osaston opiskelijaohjausilmapiirin edistämistä. Pedagogiseen kehittämiseen sisältyi opetusmenetelmien, arviointimenetelmien ja ohjausprosessien kehittämistä. Lähiohjaat kaipasivat konkreettisia välineitä ja neuvoja opiskelijaohjauksen haastavista tilanteista selviämiseen sekä apua oman osaston opiskelijaohjausprosessin kuvaamiseen ja kehittämiseen. Kliinisen hoitotyön opettajan odotettiin ohjeistavan opiskelijoita ennen harjoittelujakson alkua ja toimivan auktoriteettina erilaisissa ongelmatilanteissa. Auktoriteettina toimivan opettajan odotettiin katsovan ongelmatilanteita objektiivisesti ja siten toimivan puolueettomana ongelmanratkaisijana opiskelijaohjauksen ongelmatilanteissa.

 

Hoitotyöntekijät odottivat kliinisten hoitotyön opettajien kehittävän yhteistyötä oppilaitosten ja harjoittelupaikkojen välillä sekä eri alojen työntekijöiden ja opiskelijoiden välillä. Kliiniseltä hoitotyön opettajalta odotettiin myös eri tahojen roolien ja vastuiden selkeyttämistä, sillä hoitotyöntekijät kokivat, että monien eri toimijoiden, kuten tuutor-opettajan, opetuskoordinaattorin ja kliinisen hoitotyön opettajan, roolit ja vastuut menevät helposti sekaisin. Eri toimijoiden viidakossa lähiohjaaja ei siten tiedä, keneen pitäisi millaisessakin tilanteessa ottaa yhteyttä.  Kliinisen hoitotyön opettajan odotettiin lisäksi edistävän osastojen opiskelijaohjausilmapiiriä, sillä kaikki työntekijät eivät ole kiinnostuneita opiskelijaohjauksesta, ja tämä voi vaikuttaa kielteisesti osaston opiskelijaohjausilmapiiriin. Kliinisen hoitotyön opettajan toivottiin motivoivan kaikkia hoitotyöntekijöitä lähiohjaajana toimimiseen.

 

Tulosten perusteella käy hyvin ilmi se, että lähiohjaajat haluavat panostaa opiskelijaohjaukseen ja he odottavat kliinisen hoitotyön opettajalta monenlaista tukea ja apua opiskelijaohjaukseen ja sen kehittämiseen. He haluavat kehittyä ohjaajina ja luoda hoitotyön opiskelijoille oppimista tukevan ympäristön. Tämä on hienoa! Monien odotusten pohjalta on hyvä lähteä miettimään kliinisen hoitotyön opettajan työnkuvaa ja paljonhan on jo tehty asioita, joita on odotettu.

 

Kirjoittaja: Heidi Pihlavirta
Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori
sh, th, TtM (opisk.)