Miksi Tyksin prenataalinen synnytysvuodeosasto valittiin vuoden 2016 oppimisympäristöksi?

30.01.2017 08:05

Tammikuun loppupuolella meillä oli suuri ilo ja kunnia vastaanottaa Vuoden oppimisympäristö –tunnustus, tähän asti ainoana tunnustuksen saaneena vuodeosastona. Se, miten tähän pisteeseen on päästy, on useamman vuoden laadukkaan opiskelijaohjauksen ja positiivisen työilmapiirin tulos osastomme koko henkilökunnan ollessa sitoutunut ja kiinnostunut niin ohjaustyöstä kuin opiskelijoista itsestäänkin – teemmehän yhteistyötä tulevien kollegoidemme kanssa.

Tunnustusta opiskelijoilta yksikkömme on saanut erityisesti jo ennakkoon lähetettävästä tervetulopostista sekä harjoittelujakson aikana kaikkien työntekijöiden myönteisestä suhtautumisesta ohjaukseen huolimatta siitä, toimiiko opiskelijan omana lähiohjaajana. Opiskelijat ovat kiittäneet myös heidän kutsumisestaan omalla nimellä sekä mielekkäiden ja monipuolisten oppimistilanteiden hyödyntämisestä juuri opiskelijaa ajatellen. Työvuoroon saapumisen ja vuorovaikutuksen henkilökunnan kanssa on koettu olevan helppoa. Myös lääkärit saivat kiitosta. Työ itsessään on monipuolista ja ajoittain hyvinkin haastavaa. Tilanteesta riippumatta potilaat kohdataan aina kunnioittavasti sekä yksilölliset tarpeet huomioiden.

Henkilökunnan näkökulmasta yksikköömme saapuvat (kätilö)opiskelijat ovat motivoituneita ja aidosti kiinnostuneita alasta, mikä jo itsessään tekee ohjaamisen yleisesti ottaen melko vaivattomaksi. Motivoituneisuus näkyy niin opiskelijoiden työotteessa kuin halussa oppia uusia asioita, vuorovaikutuksessa henkilökunnan kanssa sekä perheiden kohtaamisessa erilaisissa tilanteissa.

Saumaton yhteistyö Naistenklinikan yksiköiden kaikkien opiskelijavastaavien kesken toimii hyvänä työnohjauksena ja vertaistukena opiskelijavastaavien tiimin kokoontuessa n. kerran kuukaudessa. Toimivan tiimin ansiosta opiskelijoille järjestetään myös luentoja eri aiheista gynekologiasta ja seksuaalisuudesta lapsivuodeaikaan ns. opiskelijameetingien muodossa.

 

Kiitämme tästä tunnustuksesta erityisesti opiskelijoita ja osastomme koko henkilökuntaa – te olette tehneet opiskelijavastaavan työnkuvan meille melko helpoksi toteuttaa.

 

Kiitos!

prenan opiskelijavastaavat Katja, Tuula & Jenni