Mietteitä harjoittelusta

22.09.2017 08:57

Mietteitä harjoittelusta vastaavan hoitotyön opettajan roolin muuttumisesta Yrkeshögskola Novian Turun yksikössä

Vielä neljä vuotta sitten hoitotyön opettajat Yrkeshögskolan Novian Turun yksiköstä kävivät perinteisesti tapaamassa opiskelijaa ainakin yhden kerran harjoittelun aikana mikäli harjoittelupaikka oli Turunmaan alueella. Yleensä ohjaava opettaja osallistui väliarvioon, johon osallistuivat myös opiskelijan ohjaaja ja tietysti opiskelija itse. Opiskelija oli valmistautunut etukäteen väliarvioon pohtimalla omaa oppimistaan suhteessa jakson tavoitteisiin ja harjoittelupaikan luonteeseen. Väliarvoissa yleensä opiskelija kertoi omasta arvioinnistaan ja oppimisesta keskusteltiin yhdessä. Lähiohjaaja antoi myös suullista konstruktiivista palautetta opiskelijalle. Harjoittelupaikassa käynti merkitsi ainakin minulle paljon muutakin kuin osallistumista pedagogina opiskelijan väliarvioon. Pääsin erilaisiin hoitoyksikköihin katsomaan ja havainnoimaan sekä sitä kautta varmentamaan omaa hoitotyön kliinistäkin osaamistani.  

Tällä hetkellä hoitotyön opettaja vastaa harjoittelusta toisenlaisia pedagogisia menetelmiä käyttäen. Opiskelijan hyvä ohjaus on edelleen harjoittelussa oppimisen lähtökohta. Koululla järjestetään tarvittava määrä perehdytys- ja ohjaustilaisuuksia ennen harjoittelua. Opettajan toteuttama alkuvalmennus sekä reflektoivat loppuseminaarit ovat osa opiskelijan oppimisprosessia. Harjoittelun aikana hoitotyön opettaja kommentoi ja hyväksyy opiskelijan laatimat omat tavoitteet jaksolle – usein tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa lähiohjaajan kanssa. Hoitotyön opettaja on tavoitettavissa ja on valmis tarvittaessa osallistumaan arviointikeskusteluun. Ohjaava opettaja saa tiedon ja tarvittavat dokumentit opiskelijan loppuarvioinnista ja arvioi jakson omalta osaltaan.

Hoitotyön opettajan roolin muutos on ollut välttämätön ja siihen ovat kaikki osapuolet sopeutuneet jokseenkin hyvin. Hoitotyön opettajalla on muita keinoja oman kliinisen osaamisen päivittämiseen, esimerkiksi osa opettajista tekee kesätöitä hoitoalalla. Kollegoilta oppiminen on toinen hyväksi havaittu keino. Erityisen tervetulleita olisivat erilaiset opettajan ”hoitotyön työelämäjaksot”. Paljon on kehitetty, mutta paljon on vielä kehittämistä!

Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia ovat yli vuosi sitten tehneet VSSHP:n kanssa käytännön harjoittelua koskevan kokonaissopimuksen.  Uutena voimavarana nimettiin Opetuksen tiimi, joka vastaa käytännön tasolla opetuksen ja koulutuksen laadukkaan kokonaisuuden varmistamisesta ja kehittämisestä. Opetuksen tiimi koostuu kliinisten hoitotyön opettajista, Turun Yliopiston hoitotieteen laitoksen edustajasta, Turun Instituutin edustajasta sekä VSSHP:n opetuskoordinaattorista. 

Minna Syrjäläinen-Lindberg, Koulutusvastaava/sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukset, Yrkeshögskolan Novia, Turun yksikkö 

Minna.Syrjalainen-Lindberg(at)novia.fi