"Knowing me is knowing you"

05.09.2016 09:24

Tervehdys kaikille teille kliinisen hoitotyön opettajien blogin seuraajat ja hyvää syksyä!

Minulla on kunnia saada tuoda hengentuotteeni esille tällä uudella foorumilla. Näin aluksi lienee hyödyllistä esitellä itseään sen verran, että lukijoille syntyy kuva kirjoittajan taustoista ja nykyisestä positiosta.

Olen Heikki Ellilä vuoden vaille kuusikymppinen kahden pienen tytön isoisä. Olen sairaanhoitaja vm 1981, sen jälkeen erikoistunut psykiatriseen hoitotyöhön, käynyt opettajakoulutuksen, tehnyt terveystieteen maisterin opinnot sekä lopulta intin itseni tohtoriksi vuonna 2007. Vaimoni on myös sairaanhoitaja ja vaativan erityistason traumapsykoterapeutti, joten minulla on aika hyvin pullat uunissa. Tykkään kovasti merestä ja kalastamisesta sekä teatterista ja käyn säännöllisesti juoksemassa vedessä. Minulla on lähes 10 vuoden kliininen työkokemus, lähinnä akuutista psykiatrisesta hoitotyöstä. Opettajan urani aikana olen opettanutkin lähinnä mielenterveystyöhön liittyviä aiheita ja laskujeni mukaan ehtinyt ohjata kolmen - neljän sadan opiskelijan mielenterveystyön ohjatun harjoittelun. Opetin noin 10 vuotta säännöllisesti myös englanniksi ja toimin tutorina parille sadalle sairaanhoitajaopiskeijalle.  Tätä nykyään olen yliopettaja YAMK:n kliinisen asiantuntijan ohjelmassa Turun AMK:ssa.

Tämän vuoden alusta lähtien VSSHP:n perustettiin 7 kliinisen hoitotyön opettajan tehtävää. Meidän tehtävämme on lyhyesti 1) Tukea terveydenhoitoalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun onnistumista 2) Opiskelijoiden ohjaajien pedagogisten valmiuksien kohentaminen ja 3) Työelämälähtöisten TKI yhteistyöhankkeiden synnyttäminen ja edistäminen. Omalla vastuullani on varsinaisesti TYKS:n psykiatrian klinikan toimipisteissä sekä Vakka-Suomen sairaalassa toteutuva opiskelijoiden ohjaus ja TKI hankkeiden synnyttäminen. Näiden lisäksi toteutamme KHO tiimin puitteissa mm. erilaisia koulutustilaisuuksia kaikille VSSHP:n hoitotyöntekijöille. Pyrimme verkostoitumaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Viime lukukausi kului paljolti toiminnan suunnitteluun ja kenttään tutustumiseen. Nyt alamme toteuttaa ohjaajille suunnattuja työpajoja.

Itselläni oli mahdollisuus kiertää kaikissa psykiatrian klinikan yksiköissä ja tavata monia käytännön hoitotyössä työskenteleviä kollegoitani, niin sairaaloiden osastoilla kuin avohoidossakin. Tässä joukossa oli runsaasti vanhoja tuttuja hoitajia, useita entisiä opiskelijoitani sekä tietenkin suurimmaksi osaksi minulle tuntemattomia kollegoita. Väki tuntui hyvin ammattitaitoiselta ja kaikki ymmärsivät opiskelijoiden ohjauksen tärkeäksi osaksi päivittäistä työtään. Ongelmiakin on ollut ja niitä pyrimme ratkomaan jatkossa tiiviin yhteistyön avulla. Yhdeksi keskeiseksi pulmaksi tulee nousemaan harjoittelupaikkapula. Sairaala osastojen lukumäärän vähentyessä paine avohoitoa kohtaa kasvaa, tulemme tarvitsemaan lisää harjoittelupaikkoja juuri psykiatrian poliklinikoilta ja muilta avohoidon toimipisteistä, jos haluamme taata jokaiselle opiskelijalle myös mielenterveystyön harjoittelupaikan. Mielestäni on aika vaikeaa ajatella sairaanhoitajaa, joilla ei olisi minkäänlaista kokemusta myös psyykkisistä ongelmista kärsivien ihmisen hoidosta.   

Hoitotyön muodot olivat vuosien kuluessa muuttuneet suurestikin, mutta ainakin yksi asia oli pysynyt muuttumattomana: potilaan ja hoitajan välinen humanismista voimansa ammentava hoitosuhde. Tämä empaattinen potilaan elämää ymmärtämään pyrkivä yhteistyösuhde on edelleen hoitotyön ydin ja mielenterveystyössä korostuu edelleen hoitajan oman persoonan käyttö hoitovälineenä. Hoitajan itsetuntemus nousee arvoon arvaamattomaan, kun tunnet itsesi, osaat myös auttaa myös muita. ”Knowing me is knowing you!” Hoitosuhteen perusteiden opettaminen on hyvin haastava tehtävä opiskelijoiden ohjaajilla, jotka ohjaavat mielenterveystyön toimipisteissä opiskelevia opiskelijoita. Onnistunut ohjaussuhde rakentaa vahvaa ammatti-identiteettiä, mitä voidaan pitää välttämättömänä ominaisuutena hoitotyöntekijöille. Monien tutkimusten mukaan ohjaaja on opiskelijoiden mielestä kaikkein tärkein rooli- malli ja esikuva. Onnistunut ohjauskokemus on keskeinen myös opiskelumotivaation kannalta. 

 

kirjoittaja kliinisen hoitotyön opettaja, yliopettaja, TtT,  Heikki Ellilä, Turun AMK