Kliiniset hoitotyön opettajat kehittämässä yhteisiä eurooppalaisia sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioita

04.02.2018 12:05

Kliiniset hoitotyön opettajat kehittämässä yhteisiä eurooppalaisia sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioita

Erasmus+ iSPAD -hanke, Yhteistyötapaaminen Italiassa, 30.-31.1.2018

Innovation Simulation Pedagogy in Academic Development (=iSPAD) -hanke on EU-rahoitteinen Erasmus+-hanke (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education), joka alkoi joulukuussa 2016 ja päättyy kesäkuussa 2019.

Hankkeessa kehitetään kansainvälisesti kuuden maan kesken Euroopassa hoitotyön opettajien simulaatio-osaamista ja yhteisiä simulaatioharjoitustoteutuksia sairaanhoitajakoulutukseen. Hanketta koordinoi Universita ta Malta. Hankkeeseen osallistuu yksi yliopisto Irlannista (University college Dublin), Italiasta (Universita deglo studi del Molise) ja Norjasta (Hogskolen i Oslo og Åkerhus), kaksi UK:sta (Middlesex University ja Cardiff University) ja neljä ammattikorkeakoulua Suomesta (Lahden ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa kehitetään NURS-Kit (simulaatioskenaariotyökalupaketti), joka sisältää kolme simulaatiototeutussuunnitelmaa sairaanhoitajakoulutukseen, yksi simulaatioskenaariototeutussuunnitelma joka opintovuodelle. NURS-Kit on hankkeen päättymisen jälkeen ladattavissa elektronisesti ja käytettävissä maailmanlaajuisesti.  Hankkeen kaikissa simulaatioissa hyödynnetään digitaalisia innovaatioita tai sovelluksia, kuten videoita, haastatteluita, nauhoitteita tai ladattavia sovelluksia. Simulaatio-osaamisen kehittämisessä ja simulaatioiden suunnittelussa hyödynnetään eri vaiheissa olevaa simulaatio-osaamista osatoteuttajaorganisaatioissa.

Hankkeessa on kehitetty myös perusohjaajakoulutus Simulation Champions, joka toteutettiin Suomessa Lahdessa kesäkuussa 2017. Koulutukseen osallistui kaksi opettajaa jokaisesta osatoteuttajaorganisaatioista. Turun ammattikorkeakoulusta tässä koulutuksessa mukana olivat lehtorit Saara Laaksonen ja Riikka Teuri.

iSPAD-hankkeen toimenpiteet arvioidaan ja tuloksista kirjoitetaan julkaisuja kansainvälisiin simulaatio- ja hoitotyönkoulutuksen lehtiin.

Turun ammattikorkeakoulun ja VSSHP:n kliiniset hoitotyön opettajat Franck ja Lakanmaa ovat mukana kehittämässä ensimmäisen lukuvuoden toteutusta, joka käsittelee kotihoidon osaamista ja kotia hoitoympäristönä.

Vuonna 2019 tammikuussa (28.1. – 29.1.) järjestetään yhteistyötapaaminen Turussa. Tapahtumaa isännöivät Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -tulosalue yhdessä VSSHP:n kanssa.

Keväällä 2018 toukokuussa hankkeesta järjestetään informaatioseminaari Porissa. Tilaisuus streemataan. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan KHO-sivuilla!

Kirjoittajat: KHO:t Teija Franck ja Riitta-Liisa Lakanmaa

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi