KHO-sivuille bloggaaminen - Onko kaikki opiskelijaohjauksessa selvää?

08.10.2016 17:00

Hei bloggaajat! Tämä on ainakin minulle uusi aluevaltaus, bloggaaminen. Mitä se on? Nuorille, se on varmaankin ihan itsestään selvyys ja osa lähes jokapäiväistä elämää, minulle, Merja Nummelin, ei niinkään. Olen valmistunut sisätauti-kirurgiseksi sairaanhoitajaksi 1991 ja terveystieteiden maisteriksi opettajapuolelta 2009. Väliin mahtuu siis runsaasti kokemusta kliinisestä hoitotyöstä ennen sairaanhoitajaksi valmistumistani eri yksiköissä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) ja valmistuttuani Ensiapupoliklinikalla/päivystyksessä. Olen myös toiminut opettajana niin ammattikorkeakoulussa kuin toisella asteella lähihoitajaopiskelijoiden (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) parissa. Lisäksi ole toiminut kliinisen hoitotyön asiantuntijana Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (EPLL) sekä suunnittelijana Kehittämispalvelut yksikössä. Tällä hetkellä toimin kliinisen hoitotyön opettajana EPLLssä, Medisiinisellä toimialueella sekä Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueella. Työnantajani on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP). Minulla on kollegoja sekä Turun ammattikorkeakoulussa että Noviassa, mutta myös muualla Suomessa.

Kliinisten hoitotyön opettajien tehtävänä on opiskelijaohjauksen laadun kehittäminen. Tästä keskiöön nostaisin erityisesti henkilöstön ohjausosaamisen tukemisen, oppimisympäristöjen kehittämisen sekä terveysalan koulutuksen työelämäläheisyyden lisäämisen.  Opiskelijoiden työelämässä tapahtuva harjoittelu on osa heidän opintojaan. Mitä parempaa ohjausta he saavat, sitä osaavampia työntekijöitä heistä tulee työelämään ja sitä parempaa hoitoa potilaamme jatkossa saavat.  Useinhan ns. ”hyvät opiskelijat” löytävät työpaikan harjoittelupaikkojensa perusteella.

Koen, että olen päässyt juurikin työtehtävään, joka on sydäntäni lähellä. Siinä yhdistyvät kehittämistehtävä ja opetus, miksei jossain määrin opettaminenkin. Yksin tätä tehtävää on kuitenkin mahdotonta tehdä. Jotta opiskelijat saisivat mahdollisimman hyvää ohjausta harjoittelussa, tarvitaan moniammatillista verkostoa, johon kuuluvat niin työelämän kuin oppilaitosten edustajat, kansallisia verkostoja unohtamatta.

Opiskelijoita ohjaava henkilöstö on erittäin tärkeässä asemassa laadukkaan opiskelijaohjauksen näkökulmasta. Henkilöstön toiveita opiskelijaohjauksen kehittämisessä onkin kuultu. Esimiesten tehtäväksi tässä jää resurssointi tärkeään asiaan. Ohjaajat kaipaavat mm. tukea tavoitteiden laadinnassa, arvioinnissa ja palautteen antamisessa. Tähän tarpeeseen vastataan järjestämällä osaamispajoja sekä alueellista koulutusta. Oppimisympäristöjen kehittämisen osalta ensi keväänä pilotoidaan viidessä yksikössä opiskelijaohjauksen moduulimallia, jossa opiskelija ottaa enemmän vastuuta oppimisestaan, kuin aiemmin.  Opiskelijaohjausprosessien laatimista jatketaan nyt osaamispajoissa.  Työelämäläheisyyttä on edistetty mm. oppilaitoksen ja työelämän yhteisessä suuronnettomuusharjoituksessa, opettajien työelämääntutustumispäivien (TET) avulla sekä järjestämällä henkilöstön tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja opetus- ja toteutussuunnitelmien yhteistyösuunnittelulla. Jatkossa mietitään lisää asiantuntijavaihtomahdollisuuksia mm. koulutuksen saralla. Opinnäytetöiden työelämäläheisyys pyritään jatkossakin turvaamaan. Videovälitteisten potilasohjaustilanteiden avulla potilas saadaan ns. oppilaitokseen luokkahuoneeseen, jolloin työelämän keskeinen strateginen tavoite asiakaslähtöisemmästä hoidosta välittyy ajatuksen tasolla opiskelijoillekin. Kaiken kaikkiaan olemme päässeet hyvään vauhtiin opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Tässä oli osa siitä, mitä meneillään.

Ole rohkea ja ota kantaa blogi-kirjoitukseeni tai kirjoita omasta asiastasi. Tässä muutama vinkki bloggaamisesta niille, joille asia on ihan vierasta. Kun aloitat bloggaamisen, mieti syy, tarve ja aihe. Kysy, miksi haluaisit blogata? Onko sinulla mieletön määrä tietoa jaettavana? Vai haluatko ottaa kantaa asioihin? Syy voi olla esim. luomisen tarpeen täyttäminen tai uusien samanmielisten ihmisten tapaaminen. Tärkeää on saada lukijat palaamaan blogiisi. Se onnistunee sillä, että sinulla on jaettavana paljon tietoa kiinnostavasta aiheesta. Olekin siis rohkea ja kirjoita sinulle tärkeästä opiskelijaohjaukseen liittyvästä asiasta ja toimita tekstisi julkaistavaksi susanna.mort( at )turkuamk.fi tai sini.eloranta( at )turkuamk.fi

Kllinisen hoitotyön opettaja, Merja Nummelin (VSSHP)