Hollannissa kliinisen asiantuntijan (ANP, Advanced Nurse Practitioner) rooliin tutustumassa

17.11.2017 13:14

Syksyllä 2016 aloitimme kliininen asiantuntija (syövän hoito) YAMK opinnot Turun ammattikorkeakoulussa. Osaksi opintoja, teimme opintomatkan Hollantiin. Tutustuimme Hollannin terveydenhuoltojärjestelmään ja laajavastuisen sairaanhoitajan rooliin/työnkuvaan. 

Matkamme suuntasi ensin Utrechtiin, jossa pääsimme vierailemaan University Medical Centre Utrechtiin. Siellä meille oli järjestetty tutustumiskierros ja kolmen ANP (advanced nurse practitioner) sairaanhoitajan esitykset omista toimenkuvistaan. Hollannissa ANP sairaanhoitajalla on oman erikoisalansa vastaanotto (esim. rintasyöpä, urologia jne.). Työ on hyvin itsenäistä ja vastuullista. ANP sairaanhoitajalla tulee olla laaja kokemus erikoisalansa potilaiden hoitamisesta, koska hän vastaa potilaidensa hoidon koordinoinnista. ANP sairaanhoitajalla on tukenaan tiimi, johon kuuluu erikoislääkäreiden lisäksi muita potilaan hoitoon tarvittavia asiantuntijoita. Lääkärin on lain mukaan tavattava potilas minimissään vain yhden kerran hoitojakson aikana. 

          

Hollannissa ANP hoidon koordinoinnin lisäksi tutkii potilaat, määrää oman erikoisalansa lääkkeitä (esimerkiksi solunsalpaajia, pahoinvoinnin estolääkkeitä, kipulääkkeitä) tai muuttaa lääkemääräyksiä, lähettää potilaan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoihin sekä pitää yhteyttä potilaaseen, omaisiin ja muihin yhteistyötahoihin. ANP sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluvat myös hoitohenkilökunnan ja opiskelijoiden ohjaaminen ja kouluttaminen, osallistuminen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä konsultoivana hoitajana toimiminen. 

Vierailusta University Medical Centre Utrechtiin jäi parhaiten mieleen ANP hoitajien toimenkuvat, mutta myös sairaalan moderni sisustus ja valoisuus. Ajatuksia ja hienoista kateutta herättivät myös omaisille rakennetut tilat, joissa oli hotellitasoisia huoneita ja kaikille yhteinen keittiö- ja oleskelutila. Tiloja saivat käyttää esimerkiksi sairaalassa olevan lapsen vanhemmat ja sisarukset tai kuolevan potilaan omaiset. Yöpyminen oli omaisille edullista. Toimintaa pyöritti vakituisen henkilökunnan lisäksi lukuisa vapaaehtoisten joukko. 

    

Utrechtissa pääsimme tutustumaan myös Akademich Hospice Demeteriin, jonka toimintaan meitä tutustutti Gon Uyttewaal. Hän toimii Akademich Hospital Demeterissä hoitotyöntekijöiden terveydenhuollonkonsulttina ja on erikoistunut potilaiden hoitoon ja ohjaukseen saattohoitovaiheessa. Potilailla on usein toiveena saada kuolla kotonaan. Tarvittaessa kotihoito voi pyytää oirekyselyä ja apua terveydenhuollonkonsultilta, joka konsultoi tarvittaessa lääkäriä. Gon Uyttewaal opiskelee ANP-sairaanhoitajaksi. Valmistuttuaan hän saa lääkkeenmääräämisluvan. Vierailun aikana keskustelimme paljon palliatiivisen- ja saattohoidon organisoinnista Hollannissa, mutta myös eutanasiasta. Vierailu oli hyvin mielenkiintoinen ja monin tavoin opettava. 

         

       

Utrechin koulutusjohtaja Riet van Dommelen kertoi meille ANP opiskelun toteutuksesta Hollannissa. Utrechtissa ANP koulutus kestää kaksi vuotta ollen laajuudeltaan 120 op. ANP opiskelusta noin 2/3 osaa tapahtuu käytännön työssä, koulupäivä on yleensä kerran viikossa. Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on työnantajan sitoutu-neisuus. Ennen opintojen alkua koulutusorganisaatio, opiskelija ja työnantaja tekevät opiskelusuunnitelman ja -sopimuksen. Hollannissa hallitus kompensoi opiskelukuluja työantajalle. Opiskelijan kannalta tärkeintä on, että opintojen jälkeen hänelle on varmasti työpaikka ja toimenkuva ANP sairaanhoitajana. 

                

Osallistuimme myös ANP opiskelijoiden (mielenterveys) mukana luennolle Quality of care: Guidelines and protocols. How to use them as a nurse practitioner. Olimme mukana myös simulaatiokoulutuksessa, jossa aiheena oli rintakehän alueen tutkiminen (symmetria, keuhkojen ja sydämen auskultointi jne.) 

Viimeisenä matkapäivänä vierailimme Amsterdamissa VU University Medical Centerissä (VUmc). Siellä pääsimme tutustumaan muun muassa vasta valmistuneeseen sairaalaravintolaan, josta sairaala oli hyvin ylpeä. Tutustuimme myös aikuisten hematologiseen osastoon, päivystyksen tiloihin ja lasten kaupunkiin. Erityisen mieleen painuvaa olivat lasten kaupunki ja sisustus. Lastenkaupungin tavoitteena oli, että lapsi voisi siellä ollessaan hetkeksi unohtaa sairautensa. Tekemistä siellä oli kaiken ikäisille potilaille. Myöskään vanhempia ja kehitysvammaisia ei ollut unohdettu, vaan heillekin oli järjestetty kaupungista oma siipi. 

   

    

Vierailukäyntejä yhdistävä asia oli se, että sairaaloissa ja saattohoitokodeissa oli paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka mahdollistivat omalta osaltaan laadukkaan ja potilaskeskeisen hoidon toteutumista. Esimerkiksi saattohoitokodissa oli 66 vapaaehtoistyöntekijää ja lastenkaupungissa yli 20. 

Hollannin kokemukset herättivät meissä paljon uusia ajatuksia YAMK pohjaisen kliinisen asiantuntija koulutuksen hyödyistä. Sairaanhoitajien laajennetut työnkuvat ja laajavastuiset tehtävät mahdollistavat potilaalle nopeamman hoitoon pääsyn, parantavat hoidon laatua sekä potilastyytyväisyyttä. Työtyytyväisyys ja työvoiman pysyvyys on myöskin lisääntyneet. Täällä koti-Suomessa, uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa kliininen asiantuntija (YAMK) ja sairaanhoitajien laajavastuisten asiantuntitehtävien kehittäminen on parhaillaan ajankohtaista. 

Kirjoittajat: 

Mira Tuomisto (sh, TYKS lasten ja nuorten hematologia. Kliininen asiantuntija YAMK-opiskelija) 

Päivi Luukkonen (sh, TYKS urologian poliklinikka. Kliininen asiantuntija YAMK-opiskelija) 

Salla Myllymaa (sh, TYKS lasten ja nuorten hematologia. Kliininen asiantuntija YAMK-opiskelija) 

Sini Eloranta (Lehtori, kliinisen hoitotyön opettaja, Turun AMK)

Yhteyshenkilö: sini.eloranta(@)turkuamk.fi