Hoitotiede - Vahva ja Vapaa

29.09.2016 20:54

Kaksipäiväinen XIV kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Turun Logomossa takana.

Yli 400 osallistujaa ja lukuisia hienoja esityksiä.

Päivillä oli vahvasti esillä myös koulutustutkimus. Maassamme tutkimusta tehdään muun muassa vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kompetenssiin, valtaistumiseen ja ammattipätevyyteen liittyen sekä opiskelijoiden oppimisvalmiuksien arvioinnin parissa.

Eräs mielenkiintointoni herättänyt oli Arja Suikkalan ja Sanna Koskisen esitys otsikolla: Potilas hoitotyön koulutuksessa – katsaus potilaiden näkökulmaan. Katsauksessa analysoitiin 31 kansainvälistä tutkimusta. 

Tulosten mukaan potilaat ymmärtävät opiskelijan oppimistarpeet ja ovat sitoutuneita osallistumaan opetustoimintaan. He osallistuvat opetuksen toteuttamiseen ja opiskelijoiden osaamisen arviointiin, mutta osallistumisen aste vaihtelee aktiivisesta oman tilanteensa asiantuntijana olemisesta passiiviseen potilasesimerkkinä olemiseen.

Tutkijat haastoivat kehittämään oppimisympäristöjä suuntaan, jossa potilaiden osallisuus heidän terveydentilan salliessa olisi aktiivista, sillä se tukee opiskelijoiden myönteisten oppimistulosten saavuttamista. Ajatus on minusta kannatettava. Otammeko yhteisen haasteen vastaan?

 

Kirjoittaja: Sini Eloranta 

Turun AMK kliinisen hoitotyön opettaja