Hyviä käytänteitä

24.05.2016 13:37
TAITO 2016 oli kansallinen konferenssi, jossa syvennyttiin terveysalan oppimisen ja opettamisen ajankohtaisiin innovaatioihin. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille erityisesti terveysalan pedagogiikasta sekä opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kouluttajille, tutkijoille ja muille alan ammattilaisille. Päivät tarjosivat paljon kiinnostavaa tietoa simulaatioista, virtuaalioppimisympäristöistä, opettamisesta ja oppimisen uusista muodoista.   TUTUSTU...
23.05.2016 17:47
Videovälitteiset opetustilanteet Opetustilanteet toteutettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) kolmella eri poliklinikalla (sisätauti-, neurologian- ja sydänpoliklinikka) tapahtuvissa potilasohjaustilanteessa. Ohjaustilanteet välitettiin Turun AMK:n ja Yrkeshögskola Novian terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoille. Kokemukset olivat positiivisia ja toimintaa meinataan syksyllä 2016 jatkaa. Tutustu videovälitteiseen ohjaukseen opetuksen tukena
23.05.2016 17:30
Husissa on kehitetty opiskelijalle havainnointiopas leikkaussaliin tutustumiseen.  Oppaan tarkoituksena on selventää leikkaussalissa tapahtuvia asioita sekä auttaa kiinnittämään huomiota tärkeisiin hoitotyön toimintoihin. Lisäksi havainnointioppaassa on vinkkejä asioista, joita on hyödyllistä tarkkailla, jotta saa mahdollisimman paljon irti tutustumiskäynnistä leikkausosastolle. Tutustu oppaaseen: Havainnointiopas  / (word tiedosto) Oppaan...
18.05.2016 15:20
VARAHENKILÖN MATKASSA HARJOITTELEMASSA Tules-toimialueen varahenkilöstöön on otettu opiskelijoita vuodesta 2015. Sairaanhoitajaopiskelijoita otamme syventävälle jaksolle. Toivomme, että peruskirurgin harjoittelu on jo tehtynä, mielellään ortopedialla. Vaihtoehtoisesti voimme hyväksyä myös aiemman työkokemuksen tai koulutuksen perusteella suorittamaan kirurgian perusjaksoa. Lähihoitajaopiskelijoissa on ollut sekä aikuis- että nuorisoasteen opiskelijoita. Jokaiselle opiskelijalle suunnittelemme...